ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ Δ.ΒΟΛΒΗΣ – ΠΟΣΟ ΕΦΙΚΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σύμφωνα με τη νέα δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον ενισχυμένο ρόλο των Καλλικρατικών Δήμων με το άρθρο (83) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (11), οι Δήμοι μπορούν να ασκούν συγκοινωνιακό έργο για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των δημοτών τους, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή.

Οι ΟΤΑ μπορούν να διενεργούν μεταφορές για τη μετακίνηση:

 • α) κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες, όπως ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παιδιών,
 • β) δημοτών και εργαζομένων στους οικείους Δήμους και Κοινότητες,
 • γ) μαθητών όλων των βαθμίδων.

Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός νέου Σχεδίου Αστικής Κινητικότητας  για τον Δ.Βόλβης άμεσα συνδεδεμένο με την κινητικότητα των δημοτών μέσω ενός βιώσιμου συστήματος συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο κάθε δημοτικής διοίκησης.

Το μεταφορικό έργο θεωρείται «δημόσιο αγαθό» και το ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιο τρόπο θα επιτύχει ο Δ.Βόλβης την αξιοποίηση της νομοθετικής δυνατότητας  για την υλοποίηση της υπηρεσίας  ενδο- δημοτικής συγκοινωνίας που θα καλύψει την ευρύτερη δημοτική επικράτεια.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.Υφιστάμενη Συγκοινωνιακή Εξυπηρέτηση της Περιοχής

Το σημερινό συγκοινωνιακό έργο για τον Δ.Βόλβης είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης και ασκείται με συνδυασμένες Περιαστικές Γραμμές ΟΑΣΘ – ΚΤΕΛ. Με το συνδυαστικό αυτό μοντέλο εξυπηρετείται η σύνδεση του Δ.Βόλβης με το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο ρόλος της ενδο-δημοτικής συγκοινωνίας  θα  λειτουργήσει συμπληρωματικά στην υφιστάμενη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση βελτιώνοντας την αστική κινητικότητα εντός του δήμου.

Μετεπιβιβάσεις

Η πληθυσµιακή εξέλιξη µιας περιοχής και η αύξηση των κατοίκων στην προαστιακή της ζώνη δηµιουργεί µεγάλες διαδροµές δηµοσίων συγκοινωνιών και καθιστά αναγκαία την επιβολή του µέτρου της µετεπιβίβασης για συγκεκριµένες διαδροµές.

Μελετούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι δυνατότητες προσαρμογής  των δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών (ΟΑΣΘ) σε συγχρονισμό με τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ, ώστε να υπάρχουν δυνατότητες μετεπιβίβασης στο πλαίσιο της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για μετακινήσεις από και προς το Δήμο.

Η πιθανότητα κακού συντονισµού των οχηµάτων µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς τον συνολικό χρόνο µετακίνησης για τις περιοχές αυτές.

Oι µετεπιβιβάσεις αυξάνουν την πολυπλοκότητα της µετακίνησης, και ο σωστός προγραµµατισµός των συνδυασµένων δροµολογίων είναι το εργαλείο ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος αναµονής των επιβατών, στοιχείο που λειτουργεί θετικά ως προς την προσφερόµενη ποιότητα της µετακίνησής.

2.Χαρακτηριστικά των Μετακινήσεων

Το οδικό δίκτυο της δημοτικής επικράτειας παρουσιάζει σχετικά μεγάλη πολυμορφία  και επομένως η κυκλοφοριακή οργάνωση διαφοροποιείται κατά τόπους, ανάλογα και με τις συνθήκες και ανάγκες.

Το οδόστρωμα των οδών βρίσκεται σε μέτρια έως κακή κατάσταση, με “μπαλώματα” ή κατεστραμμένο, ενώ σε λίγα οδικά τμήματα βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Σε αρκετά οδικά τμήματα παρατηρούνται κακοτεχνίες με αποτέλεσμα να μειώνεται το πραγματικό εύρος του δρόμου και να μη γίνεται σωστά η απορροή των επιφανειακών υδάτων.

Σοβαρή κατασκευαστική αστοχία εντοπίζεται στο οδικό τμήμα μεταξύ Βρασνών-Αρέθουσας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1.Εκτίμηση Ζήτησης Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης

Με τα έως τώρα δεδομένα  πυκνότητος πληθυσμού διαπιστώνονται αυξανόμενες ανάγκες για συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση στον Δ.Βόλβης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της τουριστικής ανάπτυξης και επισκεψιμότητας στην περιοχή και συγκεκριμένα στην παραλιακή ζώνη (Σταυρό, Ν.βρασνά, Ασπροβάλτα).

2.Σχεδιασμός δικτύου

Ο σχεδιασµός του δικτύου περιλαµβάνει τα ζητήµατα εκείνα που σχετίζονται µε τη µορφή, πυκνότητα γραµµών και υλικοτεχνική υποδοµή του δικτύου.

Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής όπου θα δομηθούν οι ενδο-δημοτικές συγκοινωνιακές γραμμές ιεραρχείται σε πρωτεύον, δευτερεύον και τοπικό.

Πρωτεύουσες Αρτηρίες : Εξασφαλίζουν τις διαμπερείς μετακινήσεις στην δημοτική επικράτεια και είναι:

 • α) Παλαιά Εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Καβάλας
 • β) Επαρχιακή οδός Λαγκαδά-Ρεντίνας (παραλίμνια)

Δευτερεύουσες Αρτηρίες : Εξασφαλίζουν τις εγκάρσιες μετακινήσεις συνδέοντας τις δημοτικές ενότητες με τις πρωτεύουσες αρτηρίες.

Τοπικές Αρτηρίες : Συνδέουν όλες τις δημοτικές κοινότητες στο συγκοινωνιακό δίκτυο.

Με βάση την ανωτέρω χωροταξική σχεδίαση  προκύπτουν οι εξής συγκοινωνιακές γραμμές με τα κατωτέρω χαρακτηριστικά :

Συνολική δυναμικότητα δικτύου

Υλοποιούνται : 45-50 δρομολόγια/ημέρα
Μετακινούνται : Πάνω από 1.500 επιβάτες/ημέρα

Προτεινόμενες γραμμές

Γραμμή 01: Ενότητα Ρεντίνας

 • Τύπος δρομολογίου : Κυκλικό
 • Τερματικoί σταθμοί : Σταυρός – Μεγάλη Βόλβη
 • Ενδιάμεσες στάσεις : Σταυρός, Μεγάλη Βόλβη, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Βαμβακιά.
 • Πληθυσμός περιοχής : 5.821 κάτοικοι
 • Αρ.Οχημάτων : 2

Γραμμή 02: Ενότητα Αρέθουσας

 • Τύπος δρομολογίου : Κυκλικό
 • Τερματικoί σταθμοί : Αρέθουσα – Σταυρός
 • Ενδιάμεσες στάσεις : Λευκούδα, Μαυρούδα,  Σκεπαστό, Λίμνη,  Στεφανινά , Κάτω Στεφανινά ,
 • Φιλαδέλφιο,  Ανοιξιά , Ξηροπόταμος.
 • Πληθυσμός περιοχής : 2.987 κάτοικοι
 • Αρ.Οχημάτων : 2

Γραμμή 03: Ενότητα Αγίου Γεωργίου

 • Τύπος δρομολογίου : Κυκλικό
 • Τερματικoί σταθμοί : Ασπροβάλτα – Σταυρός
 • Ενδιάμεσες στάσεις : Ασπροβάλτα, Βρασνά, Ν.Βρασνά.
 • Πληθυσμός περιοχής : 5.717 κάτοικοι
 • Αρ.Οχημάτων : 2

Γραμμή 04: Ενότητα Μαδύτου

 • Τύπος δρομολογίου : Κυκλικό
 • Τερματικoί σταθμοί : Ν.Μάδυτος – Σταυρός
 • Ενδιάμεσες στάσεις : Ν.Μάδυτος, Απολλωνία, Κοκκαλού, Μοδίου.
 • Πληθυσμός περιοχής : 2.460 κάτοικοι
 • Αρ.Οχημάτων : 2

Γραμμή 05: Ενότητα Απολλωνίας

 • Τύπος δρομολογίου : Κυκλικό
 • Τερματικoί σταθμοί : Ν.Απολλωνία – Σταυρός
 • Ενδιάμεσες στάσεις : Ν.Απολλωνία, Μεσοπόταμος, Λουτρά Βόλβης, Στίβος, Νικομηδινό,
 • Μελισσουργός, Περιστερώνα, Πλατεία, Σπιτάκια.
 • Πληθυσμός περιοχής : 3.876 κάτοικοι
 • Αρ.Οχημάτων : 2

Γραμμή 06: Ενότητα Εγνατίας

 • Τύπος δρομολογίου : Κυκλικό
 • Τερματικoί σταθμοί : Προφήτης – Σταυρός
 • Ενδιάμεσες στάσεις : Προφήτης, Μικροκώμη, Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα,  Βαϊοχώρι, Σχολάρι.
 • Πληθυσμός περιοχής : 2.617 κάτοικοι
 • Αρ.Οχημάτων : 2

3.Οχήματα

Θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτροκίνητα οχήματα κατηγορίας «Mini Bus» χωρητικότητος δύο τύπων (16) και (30) ατόμων.

Τεχνικές προδιαγραφές οχήματος (16 ατόμων)

 • Διαστάσεις : Μήκος 5,80m, Πλάτος 2.00m, Υψος 2.30m
 • Ισχύς κινητήρα : 12kW
 • Αυτονομία : 80 – 120 km
 • Χωρητικότητα : 17 (οδηγός+16)
 • Ταχύτητα κίνησης : 45-60 km/h

Τεχνικές προδιαγραφές οχήματος (30 ατόμων)

 • Διαστάσεις : Μήκος 8,00m, Πλάτος 2.10m, Υψος 2.30m
 • Ισχύς κινητήρα : 25kW
 • Αυτονομία : 80 – 120 km
 • Χωρητικότητα : 30 (οδηγός+29)
 • Ταχύτητα κίνησης : 45 – 60 km/h

Σταθμοί φόρτισης

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών φόρτισης των Mini Bus θα τοποθετηθούν σε όλους τους τερματικούς σταθμούς των προτεινόμενων λεωφορειακών γραμμών (6) σταθμοί ταχείας φόρτισης μπαταριών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1η Επιλογή :  H εκμετάλλευση κοινοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών μεταφοράς (ΕΥΡΩ- ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA, HORIZON κλπ.) και  των νέων διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων (κοινωνικά αμοιβαία κεφάλαια -social mutual funds),

2η Επιλογή :  Η συνεργασία με το επενδυτικό σχήμα ΔΕΗ /Solaris Bus & Coach.

Η ΔΕΗ προωθεί τις διαδικασίες για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στα  δημοτικά μέσα μαζικής μεταφοράς σε συνεργασία με την εταιρεία Solaris Bus & Coach.

Στα μέτρα που προτείνει η ΔΕΗ προς του Δήμους περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων καθώς και τη συντήρηση τους. Παράλληλα, θα καλύπτεται και η διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. οι μπαταρίες) ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση των απαιτούμενων υποδομών για τη φόρτιση των οχημάτων.

Αναλυτικά προβλέπεται:

 • Κατασκευή υποδομών φόρτισης που αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό την υπάρχουσα υποδομή της περιοχής αλλά και τις ανάγκες της διαδρομής
 • Συντήρηση λεωφορείων και υποδομών καθώς και άμεση αντιμετώπιση βλάβης με τεχνικά συνεργεία
 • Υποστήριξη σε θέματα επιδοτήσεων και χρηματοδότησης
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες (data management, εκπαίδευση, υποστήριξη μετά την πώληση, ανακύκλωση)

Οι δυο εταιρείες έχουν ήδη απευθυνθεί σε τουλάχιστον (10) δήμους προτείνοντας στις δημοτικές αρχές συνεργασία στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.Οι στόχοι της δημιουργίας της ενδο-δημοτικής συγκοινωνίας στον Δ.Βόλβης είναι:

*Τα δημοτικά λεωφορεία που θα περνούν από τα χωριά και τις γειτονιές μπορούν να αποτελέσουν μια μικρή αλλά αναγκαία βοήθεια στον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο που δεν μπορεί να καταναλώνει καύσιμα ή να πληρώνει ταξί για τις μετακινήσεις του, ή να βασίζεται μόνο στα αραιά δρομολόγια του ΚΤΕΛ για να μεταβαίνει στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου ή τις Δημοτικές υπηρεσίες στον Σταυρό.

 • Αποκατάσταση της επικοινωνίας ανάμεσα στις ενότητες και κοινότητες του Δήμου,
 • Η  παροχή ανεμπόδιστης πρόσβασης των δημοτών σε κάθε σημείο της περιοχής του Δήμου,
 • Η  βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας εντός του Δήμου,
 • Η  τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω της σύνδεσης των τοπικών εμπορικών περιοχών του Δήμου μεταξύ τους,
 • Η διευκόλυνση των δημοτών στην συμμετοχή τους σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διεξάγονται στους χώρους  πολιτισμού και αθλητισμού.
 • Η καθημερινή μεταφορά μαθητών όλων των βαθμίδων στις σχολικές μονάδες.

2.Τιμολογιακή πολιτική:

Προτείνεται οι μετακινήσεις να γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική κομίστρων των συγκοινωνιακών φορέων, με εισιτήρια  και κάρτες απεριορίστων διαδρομών.

Ειδικότερα :

 • καθιερώνεται μία κάρτα απεριόριστων διαδρομών με μηνιαίο κόστος, όπου οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται σε ολόκληρη την δημοτική επικράτεια.
 • καθιερώνεται ένας τύπος εισιτηρίου με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Το τελικό ποσό των κομίστρων που θα προκύψει από την ολοκλήρωση της συγκοινωνιακής μελέτης θα πρέπει να έχει «κοινωνικό χαρακτήρα», και να είναι μειωμένο τουλάχιστον κατά (30%)  από αυτό που ισχύει σήμερα στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ:

 • ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΕΙ:

 • ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
 • ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
 • ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙ:

 • ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ
 • ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ  ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
 • ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Συμπερασματικά….

Μια ασφαλής απάντηση στο ερώτημα «ΠΟΣΟ ΕΦΙΚΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ» με βάση όλα τα ανωτέρω στοιχεία της πρότασης  είναι:

 • Η δημοτική συγκοινωνία μπορεί να αποτελέσει τον «κοινωνικό πολλαπλασιαστή» ανάπτυξης στον Δ.Βόλβης, με την αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων (κοινωνικά αμοιβαία κεφάλαια -social mutual funds) δηλ. “χρήματα που αναμειγνύουν το οικονομικό με το κοινωνικό όφελος/κέρδος”.
 • Παράλληλα με την συνεργασία του επενδυτικού σχήματος ΔΕΗ /Solaris Bus & Coach, ο δήμος διαθέτει πλέον την ικανότητα να δημιουργήσει ένα δίκτυο ενδο-δημοτικής συγκοινωνίας με εγγυημένη λειτουργική υποστήριξη.

Συνδημότη, Συνδημότισα….

Εκμεταλλευτείτε μαζί μας το διάστημα έως τις εκλογές και αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας στα κοινά… διαβάστε τις προτάσεις μας… προτείνετε τις απόψεις σας… και διαδώστε την συλλογική προσπάθεια μας!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

1 × one =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.