Η άλωση και χειραγώγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η τοπική αυτοδιοίκηση  αποτελούσε ανέκαθεν το «λάφυρο» του φαύλου πολιτικού συστήματος του κομματισμού.

Χρησιμοποιήθηκε για την διευκόλυνση των ψηφοθηρικών και άλλων άνομων επιλογών των  μέχρι πρότινος μεγάλων κομμάτων, δημιουργώντας στρατιές πολιτικών «αιχμαλώτων» από όσους κατά χιλιάδες διόριζαν σε αυτές τις υπηρεσίες, πέρα και ενάντια σε κάθε αξιοκρατική λογική, παραβιάζοντας κατάφωρα κάθε μορφή εργασιακής σχέσης.

Το πελατειακό κράτος ανθούσε, οι διαδικασίες ανύπαρκτες, η αποτελεσματικότητα στο ναδίρ, και χιλιάδες ψυχές να άγονται και να φέρονται κατά την βούληση των κάθε φορά κυβερνώντων  πολιτικάντιδων.

Οι ΟΤΑ λειτουργούσαν με ελλιπή οργανογράμματα, χωρίς περιγραφή θέσεων εργασίας, χωρίς προσοντολόγια…. όλα αυτά γιατί έτσι βόλευε την πελατειακή ανομία, το ρουσφέτι και κυρίως την εξυπηρέτηση της ουσιαστικής αδιαφάνειας στην διαχείριση των πόρων.

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελούσε για τα κόμματα, το εφαλτήριο της διαπλοκής για την επιβίωση ενός μοντέλου κρατικοδίαιτου καπιταλισμού με τις αδιαφανείς-αμαρτωλές-συμβάσεις επιδότησης των εθνικών εργολάβων που ήταν και ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης και οι εθνικοί προμηθευτές απομυζώντας τον όποιο πλούτο παρήγαγε το δημόσιο και οι λειτουργίες του.

Η δυσλειτουργία λοιπόν της Τ.Α. και η κατασπατάληση πόρων ήταν η πεμπτουσία της παρέμβασης των κομμάτων εξουσίας που σήμερα, με τις μνημονιακές πολιτικές τους, προσπαθούν να αναδιαρθρώσουν, αποφεύγοντας όμως να θίξουν τις βασικές παθογένειες της πελατειακής και παράλληλα εξαρτημένης από την οικονομική ελίτ αντίληψης τους.
Το μεγάλο «πάρτι» των αδιαφανών οικονομικών συναλλαγών με τις παράνομες νομοθετικές εκχωρήσεις διαχείρισης έργων του δημοσίου στους ιδιώτες και την εισαγωγή εννοιών όπως η απασχολησιμότητα δημιούργησε στρατιές ημιαπασχολούμενων, απόλυτα εξαρτημένων από τα κομματικά επιτελεία, με όνειρο την διατηρησιμότητα της εργασίας τους, έστω και με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Έτσι, στον τομέα της απασχόλησης, δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος με ανθρώπους εργαζόμενους σε απόλυτη ομηρία που ενώ κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κατά το μεγαλύτερο μέρος, προσλαμβάνονταν είτε με «μπλοκάκια» είτε με οχτάμηνες και δίμηνες επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, αναπαράγοντας αντιθέσεις τόσο με τα σωματεία του χώρου δουλειάς, όσο και με άλλους εργαζόμενους στον χώρο.

Η Ελλάδα, παρόλη την σαρωτική επέλαση των ιδεοληπτικών τροικανών και των εγχώριων υπαλλήλων τους,  παραμένει η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα που δεν εφαρμόζει καμία από τις πολιτικές εκσυγχρονισμού των διοικητικών λειτουργιών της αυτοδιοίκησης όπως αυτές έχουν υλοποιηθεί σε άλλες χώρες της Ε.Ε., αγνοώντας πλήρως την εφαρμογή μιας σειράς κανονισμών  της ΕΕ για θέματα όπως η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Ο ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Η αυτονόητη ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  μεταφράστηκε σε διάλυση της.

Η επιβολή πρωτοφανούς έκτασης και έντασης περιορισμών ως προς τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και ως προς τις ευχέρειες δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης προκαλεί εύλογο προβληματισμό ως προς τις μελλοντικές προοπτικές του θεσμού στη χώρα μας.

Χωρίς ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης είναι αδύνατη.

Η ελληνική κοινωνία έχει σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε στην ιστορία της, την ανάγκη για ισχυρούς Δήμους, για ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΤΟ ΔΙΠΟΛΟ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Δύο είναι τα εργαλεία χειραγώγησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία:

1.Οι κρατικές επιχορηγήσεις στους Δήμους

Με το Ν. 1828/89 το σύστημα των κρατικών επιχορηγήσεων προς την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση συνδέθηκε για πρώτη φορά με την απόδοση συγκεκριμένων φόρων

Με το σύστημα αυτό οι κρατικοί πόροι που κατανέμονται στους Ο.Τ.Α. παραμένουν στην ευθύνη της κεντρικής διοίκησης, ενώ το ύψος τους εξαρτάται από τη δυναμικότητα των συγκεκριμένων φόρων και τελών (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι – ΚΑΠ).

Σήμερα οι Δήμοι έχουν να αντιμετωπίσουν δύο σημαντικά προβλήματα:

*Μια πρωτοφανή περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, που φθάνει το 60%. Με την μείωση των ΚΑΠ, πολλοί δήμοι αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές λειτουργικές τους δαπάνες (μισθοδοσία και γενικά λειτουργικά έξοδα).  Ουσιαστικά το σύστημα  κατανομής των ΚΑΠ έχει εξουδετερωθεί και καλύπτεται πλέον μόνο το κριτήριο του ελαχίστου κόστους λειτουργίας (τμήμα της μισθοδοσίας και των λειτουργικών εξόδων).

*Τον περιορισμό τη στασιμότητα και την μείωση, πολλών ιδίων εσόδων της (δημοτικοί φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές) λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί προς τους οικονομικά αδύναμους δημότες και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Συμπέρασμα

Αυτή η απελπιστική οικονομική κατάσταση, σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού (συνταξιοδοτήσεις, απολύσεις, διαθεσιμότητες, απαγόρευση των προσλήψεων) δημιουργούν  πρόσφορο έδαφος για:

*Να παραχωρήσουν περιουσιακά τους στοιχεία, τα οποία αδυνατούν να αξιοποιήσουν π.χ.  ακίνητα, φυσικοί πόροι.

*Να αποσυρθούν από δραστηριότητες που δεν μπορούν πλέον να χρηματοδοτήσουν. Η μεγάλη μείωση των εσόδων των δήμων δυσχεραίνει αφάνταστα τη συνέχιση της λειτουργίας πολλών δομών, ενώ η εξάρτηση τους από τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ δημιουργεί πολλές αμφιβολίες για το μέλλον τους.

2.Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α :

 Ένας μηχανισμός «υποταγής» και πλήρους ελέγχου από τα ξένα κέντρα αποφάσεων

Με το Ν.4093/12 εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 και τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής του, η σύνταξη του οποίου είχε προβλεφθεί με το Ν.3871/10, με στόχο την απεικόνιση της δημοσιονομικής στρατηγικής της Γενικής Κυβέρνησης, στους φορείς της οποίας εντάσσονται και οι Ο.Τ.Α.

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.», ως μηχανισμός παροχής οδηγιών και παρακολούθησης της κατάρτισης, υποβολής και εκτέλεσης ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και απολογισμών των Ο.Τ.Α.

Ειδικότερα οι Αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου είναι:

*Το Παρατηρητήριο κατά το στάδιο κατάρτισης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. παρέχει γνώμη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών επί των σχεδίων τους και διατυπώνει προτάσεις για την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.   Οι προτάσεις του Παρατηρητηρίου λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού της Τ.Α. που αποτυπώνεται στο ΜΠΔΣ.

*Κατά το στάδιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού το Παρατηρητήριο αξιολογεί και ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και την εν γένει πορεία των οικονομικών των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, παρακολουθώντας, μέσω του ΟΠΔ, την απόδοση των μηνιαίων και  τριμηνιαίων στόχων, που έχουν τεθεί από τους ίδιους τους Ο.Τ.Α. στη βάση του κανόνα της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού.

Συμπέρασμα

Από την πρώτη ημέρα ψήφισης και στη συνέχεια εφαρμογής του Ν.3852/10 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και την ένταξή του στο πρόγραμμα σταθερότητας με την αφαίρεση πόρων που σήμερα ξεπερνούν το 60% των τακτικών εσόδων, εκφράζουμε την πεποίθηση ότι η Τ.Α. οδηγείται μαθηματικά σε οικονομική, λειτουργική και θεσμική κατάρρευση.

Ήδη με το απίστευτης ευρηματικότητας και κατ’ ευφημισμό «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.» καταλύεται κάθε ίχνος αυτοτέλειάς τους!!!

Η χρηματοδότηση θα περιοριστεί στη μισθοδοσία του εναπομείναντος προσωπικού, ενώ τις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες οι Δήμοι θα πρέπει να τις εξασφαλίσουν με υποχρεωτικές αυξήσεις δημοτικών φόρων και τελών, απολύσεις προσωπικού.

Στόχος είναι «η μηδενική χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. από τον προϋπολογισμό»!!!

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΘΕΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ!!!

Η τοπική αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζεται ως επαίτης, ως φτωχός συγγενής του κεντρικού κράτους, το οποίο αυθαίρετα και αιφνιδιαστικά υφαρπάζει αρμοδιότητες, αφαιρεί πόρους, απολύει εργαζόμενους, καταργεί υπηρεσίες, καταργεί ουσιαστικά την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης!!!

Οποιαδήποτε τοποθέτηση σχετική με το μέλλον και την βιωσιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, δεν μπορεί παρά να ξεκινάει από την καταγγελία της απίστευτης συγκεντροποίησης ανθρώπων, κεφαλαίων, και δραστηριοτήτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Είναι μια συνθήκη που απειλεί καίρια και αποφασιστικά το ίδιο το μέλλον της χώρας μας!!!

Οι μέχρι τώρα πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων μετέτρεψαν την ελληνική περιφέρεια σε προτεκτοράτο των Αθηνών.

Σαν να πρόκειται για μια άλλη χώρα η Αθήνα, που χρειάζεται σύναψη «διπλωματικών σχέσεων» μαζί της για να προωθήσει κάποιος θέματα που αφορούν την Ελληνική περιφέρεια.

Μια κατάσταση που παραπέμπει σε θεωρητικά μοντέλα «υπανάπτυξης» καθώς ο υδροκεφαλισμός αποτελούσε ανέκαθεν δείκτη της εξάρτησης και της αποικιοποίησης μιας χώρας.

Η ελληνική πολιτική ηγεσία, πιεζόμενη να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένους, ποσοτικούς στόχους εξοικονόμησης δομών, προσωπικού και κυρίως, οικονομικών πόρων, αυτοπαγιδεύτηκε  σε βραχυπρόθεσμη και ελλειμματική πολιτική διαχείριση των έξωθεν επιβαλλόμενων αλλαγών, χωρίς να καταφέρει να συσπειρώσει τις απαιτούμενες δυνάμεις για την διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης εθνικής μεταρρυθμιστικής στρατηγικής για τη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση.

Προφανώς, καμία ουσιαστική απόπειρα παραγωγικής ανασυγκρότησης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις συνθήκες, καθώς οι τρομακτικές περιφερειακές ανισορροπίες της χώρας, αποτελούν μια «μαύρη τρύπα» που παραλύει κάθε δημιουργική δύναμη.

Τελικά ο κρατικός μηχανισμός δημιούργησε ένα ελεγχόμενο θεσμό Διοίκησης κατ΄απαίτηση των ξένων κέντρων αποφάσεων, αλλά όχι ένα θεσμό Αυτοδιοίκησης.

Αλλά οι Δήμοι είναι «ΑΥΤΟ-διοίκηση»

Οι  Δήμαρχοι είναι πολιτικοί και όχι δημόσιοι & κομματικοί υπάλληλοι!!!

Δίνουν λογαριασμό στους δημότες τους,  και «ΟΧΙ» στο κόμμα που τους εξέλεξε και στα πολιτικά συμφέροντα που εξυπηρετεί!!!

Είναι υποχρεωμένοι να βρίσκουν λύσεις  στην υπάρχουσα πραγματικότητα και με τις πολιτικές τους να την μετασχηματίζουν προς όφελος των πολιτών….

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ!!!

Ο Δήμος είναι η βασική μονάδα πολιτικής και οικονομικής δραστηριότητας της  Ελληνικής Δημοκρατίας και θα πρέπει να λειτουργεί  ως «μικρή κυβέρνηση»  στα θέματα που τον αφορούν (δηλ. η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική προστασία της τοπικής κοινωνίας)!!!

Η ανάγκη ανατροπής της σημερινής τοπικής πολιτικής κατάστασης και των προσώπων που την αντιπροσωπεύουν είναι πλέον απόλυτα ώριμη και είναι φανερό ότι θα αποτελέσει  τον στόχο των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2019.

Αν οι τοπικές δυνάμεις ακολουθήσουν αυτόνομη πορεία στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, είναι πια επιβεβαιωμένο ότι με την λυσσαλέα στήριξη του ντόπιου κατεστημένου και του κομματικού μηχανισμού που είχε απλωθεί σε κάθε περιοχή, θα αναπαραγόταν το ίδιο μοντέλο με το ίδια υπάρχοντα πρόσωπα στις δημαρχίες!!!

Όταν όμως οι πολίτες συναντούν παντού τοίχους… και όταν με τις πολιτικές και πρακτικές τους δεν τους αφήνουν χώρο για το όνειρο… τότε η αναζήτηση διεξόδου μπαίνει στην καθημερινή «ατζέντα» τους και βρίσκουν τρόπο και ανοίγουν το δρόμο!!!

Βλέπουν περιθώρια δράσης ακόμα και μέσα στην κρίση!!!

Κανένα σύστημα δεν μπορείς να το παγώσεις  και να μείνει στάσιμο για πάντα… συνεπώς το σύστημα τοπική αυτοδιοίκηση  από «αντιπαραγωγικό τέρας»  πρέπει να μετατραπεί σε αρωγό και υπηρέτη της τοπικής κοινωνίας.

Η πολιτική όλων των συνδυασμών στον Δ.Βόλβης πρέπει να εκφράζει τον παραγωγικό και δημιουργικό Βορρά της Ελλάδος που αντιπαλεύει την σαπίλα και την διαφθορά της κεντρικής πολιτικής εξουσίας.

ΛΕΜΕ «ΟΧΙ» ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :

*Σε αυτούς που κάνουν ότι είναι δυνατόν να καταστρέψουν την αξιοπιστία κάθε τοπικής απόπειρας ανάταξης σε κάποιο πρόγραμμα ανάπτυξης!!!

* Σε αυτούς που σήμερα αποτελούν το βασικό εμπόδιο για οποιαδήποτε παραγωγική ανάκαμψη!!!

* Σε αυτούς που αποτελούν την «γραμμή παραγωγής της μίζας» στους κολλητούς της κεντρικής εξουσίας!!!

* Σε αυτούς που είναι τα απολιθώματα του φαύλου κομματικού παρελθόντος και της λεηλασίας του δημοσίου από τις συμμορίες των κομματανθρώπων!!!

* Σε αυτούς που απλά υπονομεύουν τις νέες γενιές και απειλούν ευθέως ολόκληρη την παραγωγική δύναμη και το αύριο αυτού του τόπου!!!

ΛΕΜΕ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΒΑΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ Τ.Α. :

Σε ένα ιστορικά πολωτικό πολιτικό σύστημα  η κάθε μείζων & ελάσσων αντιπολίτευση υποστηρίζει πάντα «καιροσκοπικά»  τους διαμαρτυρομένους πολίτες.

Από την άλλη η άρχουσα δημοτική αρχή διστάζει να επανεξετάσει τις όποιες θέσεις της και πεπραγμένα γιατί το πολιτικό κόστος διαχείρισης της αλλαγής αυξάνεται σημαντικά.

Η κατάληξη;  Πίσω στην πεπατημένη….  στην ΑΚΙΝΗΣΙΑ!!!

Αποτέλεσμα; Το ΤΕΛΜΑ… που πιθανότατα θα διαιωνιστεί!!!

ΛΕΜΕ «ΝΑΙ» ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΓΙΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ  :

Για τον Δ.Βόλβης η μελλοντική συνεργασία συλλογικοτήτων πολιτών και προσωπικοτήτων στην περιοχή (με βάση τους υπαρκτούς αυτοδιοικητικούς συσχετισμούς), στην  βάση ενός «ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ (4)ΕΤΙΑΣ» που θα έχει μονίμως το «δάχτυλό του» πάνω στο σφυγμό της τοπικής  κοινωνίας, αποτελεί μια θετική και ελπιδοφόρα πρωτοβουλία ως μέτρο εμπιστοσύνης των πολιτών στην νέα διοίκηση που θα αναλάβει την επόμενη των εκλογών .

Η πολιτική συγκυρία με τη ρευστότητα στην εκπροσώπηση μέσω της απλής αναλογικής πλέον το επιτρέπει, όπου μέσα από ένα συναινετικό κλίμα κοινών συνεργασιών και συμμετοχικότητος,  μπορεί να προκύψει μια νέα κοινωνική-πολιτική αυτοδιοικητική πλειοψηφία.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ!!!

ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ!!!

Κείμενο: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ “ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

4 × 4 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.