Κοινό Δημοτικό Επενδυτικό “MASTER PLAN”: Προτάσεις διαμόρφωσης ενός “κοινής αποδοχής Δημοτικού προγράμματος”

Στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός «ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» με την μορφή «ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» προς την μελλοντική διοίκηση του Δ.Βόλβης,  οι ομάδες εργασίας των συνδυασμών «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ» και «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» προχωράμε σήμερα στην επόμενη πρόταση μας με θέμα  «ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ MASTER PLAN»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΚΑΝΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ!!!

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ!!!

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ…

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ (4)ΕΤΙΑΣ!!!

ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ MASTER PLAN – «AGENTA 2019» 

Στόχος : Διαφοροποίηση και επικέντρωση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.
Καθιερώνουμε μια ισχυρή τοπική ταυτότητα (Brand name) και δημιουργούμε έναν συγκεντρωτικό «πόλο» οικονομικών δραστηριοτήτων με στόχο την ευκολότερη προσέλκυση επενδυτών.

Είναι  το όχημα που μετατρέπει τον όγκο του παραγόμενου τοπικού προιόντος (τουριστικού & αγροτικού) σε διεθνή αναγνωρίσιμη χρηματιστηριακή μονάδα με προστιθέμενη αξία, και διασυνοριακό εργαλείο άντλησης κεφαλαίων (σκληρού νομίσματος).

Είναι κοινή τοποθέτηση πλέον σήμερα ότι χρειάζεται αλλαγή προσανατολισμού και αναπροσαρμογή όλων εκείνων των προτύπων που μας οδήγησαν στην βαθύτατη «συστημική» κρίση, και εφαρμογή νέων μοντέλων που θα εγγυηθούν μια βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά.

H καθιέρωση ενός «ΚΟΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ MASTER PLAN» σε συνεργασία με θεσμικούς  επενδυτές  είναι ενα σημαντικό εργαλείο για την κοινή εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν σήμερα στον Δ.Βόλβης,

Είναι μία καινοτόμος  πρωτοβουλία  που δίνει τη δυνατότητα ισορροπημένης αξιοποίησης  των διαθέσιμων φυσικών πόρων και του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής!!!

Το «ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ MASTER PLAN» που προτείνουμε θα πρέπει να έχει ορίζοντα  (4)ετίας με δυνατότητα επέκτασης-μεταφοράς (γέφυρα) στην επόμενη τετραετία.

Το Master Plan «AGENTA 2019»  που προτείνουμε θα στηριχθεί στον βασικό κορμό οικονομοτεχνικών μελετών (σκοπιμότητος-βιωσιμότητος) στις (6) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ :

1)ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2)ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3)ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

4)ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5)ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

6)ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ

Στις οικονομοτεχνικές μελέτες θα προσαρμοστούν «Τεχνολογίες Πυρήνα» στα δεδομένα του Δήμου Βόλβης οι οποίες είναι ουσιώδεις στην απόκτηση & διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την δυναμική είσοδό του στο σύγχρονο αναπτυξιακό περιβάλλον.

Ουσιαστικά το «Master Plan -Agenda 2019» είναι μια διαδικασία μεταφοράς τεχνογνωσίας (know-how) και τεχνολογικής διάχυσης (Dissemination of technology), όπου οι τεχνολογίες πυρήνα εξαπλώνονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή-στόχο που είναι η επικράτεια του Δήμου Βόλβης.

Το δημοτικό MASTER PLAN προβλέπει έναν ολοκληρωμένο ισορροπημένο σχεδιασμό δημιουργώντας  επενδυτικές ευκαιρίες  σε περιοχές της δημοτικής επικράτειας διαφορετικής ισχύος, με κυρίαρχο στόχο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά του παραγόμενου τοπικού αγροτικού & τουριστικού προιόντος.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε πιο υποβαθμισμένες  περιοχές του δήμου να εξελιχθούν, και να αποκτήσουν δική τους ισχυρή και ξεχωριστή ταυτότητα ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τη γεωγραφική θέση τους, και τους τοπικούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους.

Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ TOY 2019 ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ :

Σχέδιο εισήγησης προς το ΔΣ Δ.Βόλβης

Θέμα : «Εξουσιοδότηση Δημάρχου για αναζήτηση επενδυτών για την χρηματοδότηση έργων, με σκοπό την έναρξη αναπτυξιακής προοπτικής για το Δήμο, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας  & την έξοδο από την οικονομική κρίση».

Ο Δήμος Βόλβης (όπως και όλοι οι Δήμοι) εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία έτη, έχει υποστεί περικοπές σημαντικών πόρων από την Κεντρική Διοίκηση με αποτέλεσμα να συναντά δυσκολίες στην υλοποίηση έργων υποδομής αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα δράσεων και ενεργειών.

Δεδομένης της αδυναμίας της Ελληνικής Πολιτείας και του Υπουργείου Οικονομικών για την παροχή προς το Δήμο ακόμα και των βασικών κεφαλαίων, αλλά και με δεδομένο το νόμιμο δικαίωμα του Δήμου να καταφύγει σε άλλα μέσα εξεύρεσης πόρων όπως αυτό προβλέπεται από το νόμο που αφορά την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης», με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες του Δήμου αλλά και να υποστηρίξει τις δραστηριότητές του, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σήμερα να αποφασίσει σχετικά με την μελλοντική πορεία αλλά και να αποφασίσει για ένα σχέδιο δράσης που θα ακολουθηθεί προκειμένου να δημιουργηθούν νέοι πόροι, να δομηθεί μια νέα στρατηγική δράσεων προς αντιμετώπιση των προβλημάτων, να συνεχιστούν τα έργα για να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας για να αρχίσει να μειώνεται σταδιακά και η ανεργία που μαστίζει τον τόπο, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων για τη βελτίωση των υποδομών υγείας και πρόνοιας καθώς και τα τεχνικά έργα υποδομών .

Ζητούμε σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο:

  1. Να δοθεί εντολή σχηματισμού Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την τετραετία Μάιο 2019 –Μάιο 2024, με μέλη όλους τους εκλεγμένους αρχηγούς των δημοτικών συνδυασμών και πρόεδρο τον εκλεγμένο δήμαρχο Βόλβης. Σκοπός της επιτροπής είναι η έγκριση του (4)ετους «ΚΟΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» και η υλοποίηση του.
  2. Να δοθεί εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο να δράσει είτε μόνος, είτε δια εκπροσώπων από την Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, με σκοπό την με κάθε νόμιμο τρόπο ανεύρεση πόρων και  μέσων για κατασκευή δημοσίων έργων και υλοποίηση κ­οινωφελών δράσεων,  καθώς και για την εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στην περιοχή μας προς όφελος των συμπολιτών μας (καταπολέμηση της ανεργίας, μόχλευση της τοπικής οικονομίας, κλπ).

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο με την παρούσα :

1.Nα διορίσει τον Δήμαρχο ως επίσημο και πλήρως εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα αξιωματούχο του Δήμου Βόλβης, ο οποίος ανέκκλητα εξουσιοδοτείται για την αναζήτηση, εξεύρεση και εξασφάλιση επενδυτών προς όφελος του Δήμου Βόλβης με κάθε δυνατό και νόμιμο μέσο.

2.Επιπλέον προτείνεται να εξουσιοδοτηθούν κατά περίπτωση μέλη της επιτροπής με δικαίωμα υπογραφής σε εκπροσώπιση του δημάρχου για τον ίδιο σκοπό

Διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω Εξουσιοδότηση:

1.Εφόσον βρεθεί επενδυτής(ες), ο Δήμαρχος και η επιτροπή οφείλουν να ενημερώσουν, και να υποβάλουν έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να πραγματοποιείται η απαιτούμενη διαβούλευση και να ελέγχεται η τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών.

2.Ο Δήμαρχος και η επιτροπή οφείλουν  να εκτελέσουν όλες τις πράξεις και ενέργειες που θα κριθούν αναγκαίες και απαραίτητες για να δοθούν όλες οι εφικτές υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τον επενδυτή (ες) ή τον χορηγό-δωρητή, ούτως ώστε να υλοποιηθεί με επιτυχία η ανεύρεση και η δέσμευση κεφαλαίων υπέρ της υλοποίησης των έργων, χωρίς όμως να δημιουργήσει καμία υποχρέωση προς το Δήμο για δάνεια ή/και οικονομικές υποχρεώσεις οποιαδήποτε μορφής.

Όπως επιτάσσεται από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν παρέχεται στον Δήμαρχο και στην επιτροπή σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δικαίωμα να προβεί σε:

*ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών,

*σύναψη οποιασδήποτε μορφής συμβάσεων,

*κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων,

*πράξεις κανονιστικού περιεχομένου,

*σύναψη οποιασδήποτε μορφής δανείων, &

*εκποίηση ή αγορά ακινήτων,

αλλά δίδεται η εντολή να υλοποιήσουν κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη προσέλκυση και διάρθρωση ή δέσμευση διαφόρων επενδυτικών πακέτων, από όποιο επενδυτή δύναται να δημιουργήσει την επαρκή οικονομική υποδομή, με σκοπό να υλοποιηθούν έργα στο Δήμο που θα είναι προς όφελος όλων των Ελλήνων και με πράξεις που θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον επενδυτή.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει όλες οι προσπάθειες που θα γίνουν στο να προσελκυσθούν κεφάλαια να μην επιφέρουν κανένα πρόσθετο έξοδο ή βάρος προς το Δήμο ή και το Δημόσιο.

Οι επενδυτές ή σύμβουλοι σχετικοί με κάθε έργο, δράση ή επένδυση, δεν θα μπορούν να αξιώσουν καμία αμοιβή για την υλοποίηση των προτάσεών τους, εκτός και εάν υπάρχει ειδική γραπτή ξεχωριστή συμφωνία για την οποία  θα πρέπει να προηγηθεί ή έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα πρέπει να ελεγχθεί η νομιμότητα κάθε Απόφασης από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (Ελεγκτής Νομιμότητας).

Όλες οι μελέτες και ό,τι άλλο απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας της διάρθρωσης των χρηματοπιστωτικών εργαλείων που αποσκοπούν στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων, αλλά και κατά την υλοποίηση των διαφόρων έργων, θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τους επενδυτές και ο Δήμος ή το Δημόσιο δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι επενδυτές θα πρέπει να παρέχουν κατά  περίπτωση δεσμευτικές εγγυημένες εξασφαλίσεις ανάλογες με το ύψος της επενδυτικής πρότασης.

Εννοείται ότι για την εξασφάλιση των κονδυλίων όπως περιγράφονται στην παρούσα εισήγηση, ο Δήμος δεν υποχρεούται να δεσμεύσει περιουσία του Δήμου ή του Δημοσίου.

Κατά την υλοποίηση των έργων, κάθε έργο θα συμφωνείται ξεχωριστά αφού προηγηθεί η απαραίτητη διαδικασία όπως επιτάσσεται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Η κάθε ξεχωριστή σύμβαση για την υλοποίηση των έργων, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εξουσιοδότησης.

Κάθε ξεχωριστό έργο που θα προταθεί από τον εκάστοτε επενδυτή, εάν και εφόσον θα έχει σκοπό τη Σύμπραξη του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ) και αφού η εκταμίευση των κονδυλίων έχει επιτευχθεί με επιτυχία και τα χρήματα βρίσκονται δεσμευμένα σε ειδικό λογαριασμό, θα ελέγχεται ξεχωριστά και θα συμφωνείται με τις νόμιμες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και θα απαιτείται:

α) η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, και

β) υποχρεωτικά η έγκριση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (Ελεγκτής Νομιμότητας).

Προκειμένου να μην επηρεάζεται η αναπτυξιακή πορεία του Δήμου από πολιτικές ή διοικητικές μεταβολές ή καθοριστικές μεταβολές σχετικές με τον Δήμαρχο και για να αποφευχθούν όποιες έμμεσες ή άμεσες συνέπειες προτείνεται η παρούσα απόφαση να έχει ισχύ διαρκείας, στην περίπτωση που λόγω πολιτικών ή διοικητικών αλλαγών αντικατασταθεί ο Δήμαρχος και ένας νέος Δήμαρχος εκλέγεται ή διορίζεται στη θέση του,.

Λόγω του ότι ο Δήμαρχος και κατ’ επέκταση όλοι οι πολίτες έχουν μεταφερόμενο έννομο συμφέρον (διότι θα προβεί σε συμφωνίες με τρίτα μέρη οι οποίοι με τη σειρά τους θα έχουν έννομο συμφέρον) και καθώς του ότι ο Δήμος και το Δημόσιο δεν έχουν καμία επιβάρυνση και άρα δεν υφίστανται καμία αποδεδειγμένη ζημιά, όλες οι πράξεις και ενέργειες που έχουν προχωρήσει ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της παρούσας Απόφασης – Εξουσιοδότησης, ο νέος δήμαρχος θα οφείλει να συνεχίσει και να διατηρήσει σε ισχύ την παρούσα Απόφαση – Εξουσιοδότηση μέχρις ότου ο ίδιος έχει υλοποιήσει όλα του τα καθήκοντα, στόχους, πράξεις και ενέργειες που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση, προς όφελος του Δήμου Βόλβης.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ :

  1. Nα δοθεί εντολή σχηματισμού Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την τετραετία  Μάιο 2019 –Μάιο 2024, με μέλη όλους τους εκλεγμένους αρχηγούς των δημοτικών συνδυασμών και πρόεδρο τον εκλεγμένο δήμαρχο Βόλβης. Σκοπός της επιτροπής είναι η έγκριση  του (4)ετους «ΚΟΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» και η υλοποίηση του.
  2. Nα δοθεί εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο να δράσει είτε μόνος, είτε δια εκπροσώπων από την Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, με σκοπό την με κάθε νόμιμο τρόπο ανεύρεση πόρων και μέσων για κατασκευή δημοσίων έργων και υλοποίηση κ­οινωφελών δράσεων, καθώς και για την εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στην περιοχή μας προς όφελος των συμπολιτών μας (καταπολέμηση της ανεργίας, μόχλευση της τοπικής οικονομίας, κλπ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Επισήμανση…

Η  πρόταση που δημοσιεύουμε σήμερα είναι μια πρωτοβουλία  στα πλαίσια μιάς συλλογικής προσπάθειας που  στοχεύει να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ πολιτικών προσώπων, πολιτών, κοινωνικών φορέων, και κάθε ενδιαφερόμενου  που επιθυμεί να προωθήσει και να υλοποιήσει “σχέδια  ανταποδοτικού χαρακτήρα”  με θετικά  κοινωνικά-οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Θέλει να προωθήσει και να υποστηρίξει την ανατροπή της αρνητικής οικονομικής κατάστασης που αποτελεί την αιτία αποδιάρθρωσης του τοπικού παραγωγικού ιστού, όπου με την μορφή υψηλής ανεργίας έχει δημιουργήσει έναν μόνιμο κύκλο υπανάπτυξης.

Προλαβαίνουμε κάποιους και διευκρινίζουμε ότι το σχέδιο εισήγησης που συντάξαμε έγινε με τα συνήθη υποδείγματα περιεχομένου που ακολουθούνται από το σύνολο των δήμων της χώρας (δομή εισήγησης, αναφορά  σε διαδικασίες, όρους, κλπ).

Σίγουρα υπάρχουν ακόμα αρκετές προτάσεις, οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από τις προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες του κάθε πολίτη, επιχειρηματία, επαγγελματικών φορέων κλπ, που θα πρέπει όμως  κάποια στιγμή να έρθουν στο φώς της δημοσιότητος.

Πιστεύουμε ότι όλοι θα ήθελαν να  διαβάσουν τις απόψεις των υποψήφιων συνδυασμών, αλλά  και συμπολιτών μας  για το συγκεκριμένο θέμα, και να αποτελέσουν την αφορμή υλοποίησης από την μελλοντική δημοτική διοίκηση ενός «ΚΟΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ MASTER PLAN»!!!

Συνδημότη, Συνδημότισα….

Εκμεταλλευτείτε μαζί μας το διάστημα έως τις εκλογές και αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας στα κοινά… διαβάστε τις προτάσεις μας… προτείνετε τις απόψεις σας… και διαδώστε την συλλογική προσπάθεια μας!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

11 + twenty =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.