Δημοτική Φορολογία: Προτάσεις διαμόρφωσης ενός “κοινής αποδοχής Δημοτικού προγράμματος”

Στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός «ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» με την μορφή «ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» προς την μελλοντική διοίκηση του Δ.Βόλβης,  οι ομάδες εργασίας των συνδυασμών «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ» και «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» προχωράμε σήμερα στο επόμενο βήμα  προτάσεων στην θεματική ενότητα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Σταδιακή μείωση & Διαγραφή συγκεκριμένων Δημοτικών Τελών (ΔΤ) – Δημοτικών Φόρων (ΔΦ) 

Στην έννοια δημοτική φορολογία εντάσσονται μια σειρά φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, κυρίως ανταποδοτικού χαρακτήρα, η επιβολή των οποίων, είτε είναι υποχρεωτική εκ του νόμου (π.χ. τέλη καθαριότητας και φωτισμού), είτε προβλέπεται (π.χ. ειδικά δυνητικά τέλη) προκειμένου οι δήμοι να αντιμετωπίσουν δαπάνες για υπηρεσίες ή έργα στην περιοχή τους.

Tα τέλη σαφώς αποτελούν την πιο σημαντική πηγή εσόδων για τους ΟΤΑ σε σχέση πάντα με τους φόρους, αλλά η επιβολή και η είσπραξη των τακτικών δημοτικών προσόδων συχνά αποτελεί ένα μεγάλο σημείο τριβής στις σχέσεις μεταξύ των δήμων και των δημοτών, κάτι που αντανακλάται και στις αναφορές που δέχεται ο Συνήγορος του Πολίτη!!!

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ:

1.Τέλος είναι η υποχρεωτική μεταβίβαση χρηματικής παροχής από τους πολίτες στο κράτος (ή στα ΝΠΔΔ κατ’ εξουσιοδότηση του) η οποία αντικρίζεται από ισότιμη συγκεκριμένη αντιπαροχή, εφ’ όσον ο υπόχρεος στην καταβολή έκανε χρήση αυτής.

2.Φόρος ορίζεται η υποχρεωτική μεταβίβαση χρηματικής παροχής από τους πολίτες στο κράτος (ή στο ΝΠΔΔ κατ’ εξουσιοδότηση του) χωρίς ειδική αντιπαροχή, με σκοπό να καλυφθούν τα δημόσια βάρη.

Οι προτάσεις  βασίζονται  στις  οδηγίες  της ΚΥΑ 2559517 (ΦΕΚ Β’ 265828-07-2017) με την οποία συντάχθηκε  ο προϋπολογισμός  του δήμου για το οικονομικό έτος 2018.

Είναι συγκεκριμένοι κωδικοί που δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητα του οργανισμού στις βασικές ανάγκες μισθοδοσίας και δημοσίων επενδύσεων!!!

1- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ :

1.Ρύθμιση οφειλών με ευνοϊκούς όρους

Να δοθεί η δυνατότητα σε μια σειρά  επαγγελματίες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση, να ρυθμίσουν σταδιακά και με ευνοϊκούς όρους τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον Δήμο!!!

2. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

Καθορισμός τελών επί των εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων με κριτήρια του κύκλου εργασιών δηλ. τη σύνδεση των τελών του επαγγελματία με τα κέρδη της επιχείρησης, και όχι με τα ακαθάριστα έσοδα κάθε είδους όπως ισχύει σήμερα!!!

* Το συγκεκριµένο τέλος στην πραγµατικότητα συνιστά φόρο, αφού δεν συναρτάται µε οποιαδήποτε ανάλογη αντιπαροχή από το δήµο.  ∆ιαπιστώνεται, ωστόσο, ότι ακόµα και µεγάλοι δήµοι της χώρας επεκτείνουν το τέλος αυτό σε ειδικές κατηγορίες καταστηµάτων είτε χωρίς να έχουν ληφθεί οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις είτε χωρίς να εκτίθενται σε αυτές οι ειδικές συνθήκες που επέβαλαν ή δικαιολογούν την επέκτασή του. Με τον τρόπο αυτό, όµως, στην πραγµατικότητα επιβάλλεται φόρος στις επιχειρήσεις τουριστικών ειδών, ειδών λαϊκής τέχνης, ενθυµίων κ.λπ. καθ΄ υπέρβαση της νοµοθετικής αρμοδιότητος.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δήμοι  εισπράττουν ως έσοδό τους,  ποσοστό  στα ακαθάριστα έσοδα κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων τα οποία πωλούν για εσωτερική ή εξωτερική κατανάλωση φαγητά, ποτά, αναψυκτικά, γλυκά και γαλακτοκομικά προϊόντα, εφόσον σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα ή είναι ζυθοπωλεία, καντίνες, κέντρα διασκέδασης. Επίσης, το τέλος αυτό επιβάλλεται και στα  καταστήματα τουριστικών ειδών, ειδών λαϊκής τέχνης, ενθυμίων και δώρων, ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, και ειδών που χρησιμοποιούνται στην παραλία και στη θάλασσα από τους λουόμενους, ειδών “σπορ”, “σκι” και “ορειβασίας, σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και ενοικιάσεων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

3.Τέλος καθαριότητας και φωτισμού.

Καθορισμός των τελών καθαριότητος και φωτισμού με βάση ενός  ειδικού συντελεστή τέλους καθαριότητας με κριτήρια χωροταξικά για τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρηματικών ακινήτων, και όχι μόνο το εμβαδό όπως ισχύει σήμερα!!!

*Υπενθυμίζουμε ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά, με την έννοια ότι αποτελούν αντιπαροχή για τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού που παρέχουν οι δήμοι. Τα τέλη καθορίζονται σήμερα με βάση το εμβαδόν των στεγασμένων ή μη επιφανειών που ηλεκτροδοτούνται. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν ακίνητα με μεγάλη επιφάνεια, τα οποία δεν έχουν, εξίσου, αυξημένες αντικειμενικά ανάγκες υπηρεσιών καθαριότητας.

4. Κατάργηση επιβολής προστίμων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τοποθετούν ορθοστάτες και κινητές προθήκες, έξω από τα καταστήματά τους, για να προσελκύουν πελάτες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση πεζών.

5.Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, σε όλα τα ακίνητα (ανεξαιρέτως χρήσεως), στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

2- ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ :

1.Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου.

Μείωση κατά 50% σε όλους τους αγρότες του δήμου.

2.Σταδιακή μείωση των δημοτικών τελών για στεγασμένους χώρους από 500 τ.μ. και άνω,  που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου, στις παρακάτω κατηγορίες  εκμεταλλεύσεων: μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας  αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, (σφαγεία, οινοποιία, εριουργία, φυραμάτων, ανθοκομικών, ζωοτροφών, αλλαντικών, γάλακτος, κρεάτων, δερμάτων κ.λπ.), αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικά κέντρα, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

2.Να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας οι παρακάτω εγκαταστάσεις:

Βουστάσια, Αγελαδοτροφεία, Ποιμνιοστάσια, Πτηνοτροφεία, Χοιροστάσια, Ιχθυοτροφεία και γενικά κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες.

3- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΟΜΠΡΕΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ :

Ο Δήμος παράγει την Κοινωνική Πολιτική που καλύπτει  τα κενά της κεντρικής εξουσίας.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου κοινωνικής  πολιτικής με αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών.

Οι βασικοί  πυλώνες που θα στηρίζεται η κοινωνική  πολιτική στο θέμα της δημοτικής φορολογίας είναι (4) ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας με την παρακάτω κοινωνική διαστρωμάτωση :

*Τα ΑμεΑ, και άτομα με χρόνιες παθήσεις,

*Τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω,

*Τα νοικοκυριά με περισσότερα από τρία μέλη,

*Οι άνεργοι,

Επάνω στις αυτές τις ευάλωτες ομάδες θα δομηθεί όλο το δημοτικό σύστημα κοινωνικής  πρόνοιας, προτάσσοντας τα κατωτέρω μέτρα:

ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ»:

Από τις πρώτες πλειοψηφικές αποφάσεις του νέου Δ.Σ. που θα προκύψει από τις εκλογές του 2019 επιβάλλεται για όλους τους συνδυασμούς, να είναι ως «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ» το κατωτέρω «πακέτο αποφάσεων» :

  1. Μείωση στα δημοτικά τέλη (Ύδρευση -Αποχέτευση -Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός) σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με ελαφρύνσεις σε  νέες κατηγορίες κοινωνικών ομάδων, όπως οι  μακροχρόνια άνεργοι και οι  μονογονεϊκές οικογένειες και με επιπρόσθετες ελαφρύνσεις στις Τρίτεκνες οικογένειες, που είναι  δημότες και μόνιμοι κάτοικοι  του Δ.Βόλβης.

Αναλυτικότερα:

*Μείωση 50% των δημοτικών τελών για την πρώτη και κύρια κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών και τρίτεκνων οικογενειών.

*Μείωση 50% των δημοτικών τελών για την πρώτη και κύρια κατοικία άπορων ή οικονομικά αδύναμων.

*Μείωση 50% των δημοτικών τελών στα ακίνητα που διαμένουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω των 67%.

*Μείωση 50% των δημοτικών τελών στα ακίνητα που διαμένουν Μονογονεϊκές οικογένειες *Μείωση 50% των δημοτικών τελών στα ακίνητα που διαμένουν νεφροπαθείς.

  1. Διαγραφή δημοτικών χρεών σε ευπαθείς ομάδες

Το επόμενο διάστημα θα έχουμε φαινόμενα μαζικών πλειστηριασμών από το σύνολο των κρατικών φορέων (εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία κ.α.).

Είναι πλέον κοινωνική υποχρέωση  η διαγραφή δημοτικών χρεών, των εργαζομένων, των ανέργων και γενικότερα πολιτών που πλήττονται βάναυσα από την κρίση, ώστε να μην κινδυνέψουν τα σπίτια τους από πλειστηριασμό, να μην λεηλατηθεί η περιουσία και οι κόποι μιας ζωής!!!

Έχουμε κοινωνική υποχρέωση να προστατεύσαμε τις λαϊκές οικογένειες αρνούμενοι να στείλουμε στοιχεία στην εφορία για μικροοφειλέτες και να δεσμεύσουμε το ΑΦΜ τους, όπως κάνουν άλλοι Δήμοι.

Προτείνεται:

α) Πλήρη διαγραφή των δημοτικών χρεών σε μακροχρόνια ανέργους και ενταγμένους στο ΚΕΑ.

β) Πλήρη διαγραφή των δημοτικών χρεών σε άτομα που έχουν οικογενειακό εισόδημα την τελευταία 5ετία κατά μέσο όρο έως 9.000€, μία κατοικία και δεν έχουν κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο.

γ) Πλήρη διαγραφή των δημοτικών χρεών σε πολύτεκνους, τρίτεκνους, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000€ και μία κατοικία.

3.Να παραμείνουν «ΣΤΑΘΕΡΟΙ» οι συντελεστές των δημοτικών τελών για την τετραετία Μάιος 2019 – Μάιος 2023, σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων (κατοικίας, επαγγελματικής στέγης) και σε όλες τις ζώνες, για όλους τους πολίτες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων, ώστε να ελαφρυνθεί η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά.

4- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ:

  1. Κατάργηση σειράς των δυνητικά ανταποδοτικών τελών όπως (Πολιτιστικά τέλη – τέλη πρασίνου – τέλη γάμου)!!!
  2. 2. Κατάργηση δημοτικού τέλους των διαφημίσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς!!!
  3. Κατάργηση χρεώσεων σε ιδιώτες δαπανών ανακατασκευής & επιδιόρθωσης πεζοδρομίων που βρίσκονται μπροστά από τα ακίνητά τους!!!
  4. Κατάργηση αυξημένων χρεώσεων τελών ύδρευσης, σε περιπτώσεις διαρροής στο δίκτυο ύδρευσης που δεν οφείλεται σε ευθύνη των πολιτών!!!
  5. Κατάργηση αυξημένων χρεώσεων τελών αποχέτευσης, ως συμμετοχή του πολιτών στη δαπάνη κατασκευής του αποχετευτικού αγωγού, στον οποίο έχει πρόσοψη το ακίνητό τους!!!

Επισήμανση…

Οι προτάσεις που δημοσιεύουμε σήμερα είναι μέρος του «βασικού κορμού» σχεδιασμού στην θεματική ενότητα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ» στον Δ.Βόλβης,  που μελετήθηκε  από τις ομάδες εργασίας  των  συνδυασμών «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ» και «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», στα πλαίσια μιάς συλλογικής προσπάθειας.

Σίγουρα υπάρχουν ακόμα αρκετές προτάσεις, οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από τις προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες του κάθε πολίτη, επιχειρηματία, επαγγελματικών φορέων κλπ, που θα πρέπει όμως  κάποια στιγμή να έρθουν στο φώς της δημοσιότητος.

Πιστεύουμε ότι όλοι θα ήθελαν να  διαβάσουν τις απόψεις των συμπολιτών μας για το συγκεκριμένο θέμα, και να αποτελέσουν την αφορμή υλοποίησης από την μελλοντική δημοτική διοίκηση ενός σχεδίου δημοτικής φορολογίας με κοινωνικό πρόσωπο!!!

Συνδημότη, Συνδημότισα….

Εκμεταλλευτείτε μαζί μας το διάστημα έως τις εκλογές και αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας στα κοινά… διαβάστε τις προτάσεις μας… προτείνετε τις απόψεις σας… και διαδώστε την συλλογική προσπάθεια μας!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

four × five =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.