Μεταφορά μαθητών: Στο ίδιο έργο θεατές

metafora mahitvnΗ αποκλειστική ευθύνη για την πολλοστή δημιουργία του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών είναι της Περιφέρειας, η οποία θα πρέπει να συγκεντρώσει τα σύσσωμα πυρά όλων (γονιών, μαθητών, δασκάλων και Αιρετών) διότι αποδεικνύεται, για μια ακόμη φορά, μικρότερη των περιστάσεων και δημιουργεί ξανά τα αλλεπάλληλα προβλήματα και εντάσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Στο ίδιο έργο θεατές και πάλι, γονείς, μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές, Δήμαρχοι και  ολόκληρες κοινωνίες όμηροι στο θέατρο του παραλόγου που συμβαίνει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Το να εκστομίζει όμως κανείς κατηγορίες εναντίων προσώπων, αβίαστα και με διάθεση καταμερισμού ευθυνών, απλά για να καταμεριστούν είναι το μόνο εύκολο.

Το δύσκολο όμως είναι να βρούμε το τι φταίει.

  • Φταίει ο μαθητής που αναγκάζεται ως πρόσφυγας να μεταφέρεται σε κάποια άλλα χωριά γιατί απλά η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει οικονομία κλείνοντας το σχολείο που είχε στο χωριό του, ασχέτως αν ήταν καλύτερο και μεγαλύτερο από αυτό που αναγκάζεται να πηγαίνει;
  • Φταίει ο γονιός που η οικονομική δυσπραγία, λόγο της ασφυκτικής οικονομικής φορολογικής πολιτικής τον έχει καταστήσει άνεργο και οικονομικά ανίκανο να μπορέσει να μεταφέρει το παιδί του, γιατί πρέπει να αγοράσει τρόφιμα και όχι βενζίνη;
  • Φταίει ο Δήμαρχος που κάθε χρόνο αναγκάζεται να ακούει τα όσα του σύρουν εξ αμάξης όλοι σύσσωμοι, ότι είναι ανίκανος, αναίσθητος γιατί δεν βάζει το λεωφορείο που έχει ο Δήμος Βόλβης κληρονομιά από τον Δήμο Εγνατίας, με έναν οδηγό  και ας μην το επιτρέπει η υπάρχουσα νομοθεσία και η υποδομή;

Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Τον Φεβρουάριο του 2014 οι περιφέρειες της χώρας επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 30 εκ. ευρώ έναντι  δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014.

Το δε Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε την άμεση ανταπόκριση των περιφερειών της χώρας προκειμένου να αποστείλουν αναλυτικά τα στοιχεία για το εκτιμώμενο κόστος της μεταφοράς μαθητών  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την εγκύκλιο του το υπουργείο Εσωτερικών.

Τα στοιχεία έπρεπε να έχουν αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου μέχρι τη Δευτέρα 17-3-2014. Στους σχετικούς πίνακες έπρεπε να περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-3-2014 και απολογιστικά στοιχεία κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2013 έως 31-12-2013.

Δεν γνωρίζει κανείς αν τελικά οι περιφέρειες πράξανε ως όφειλαν ή ζώντας στον πυρετό των εκλογών, τα είχανε όλα γραμμένα στον κόκορα, αδιαφόρησαν. Αυτό το γνωρίζουν οι ίδιοι οι Περιφερειάρχες.

Επανέρχεται λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών και ζητά εκ νέου από τις Περιφέρειες της χώρας  έως και την Παρασκευή 16- 5 -2014.

Ζητά να αποστείλουν τα στοιχεία του εκτιμώμενου κόστους για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο από 1-4-2014 έως και 30-6-2014, καθώς και στοιχεία για τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών.

Ειδικότερα έπρεπε να αποστείλουν τα στοιχεία μεταφερόμενων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή, τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών που δικαιούνται μεταφοράς με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, οι οποίοι προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. αρ.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ1449/Β ́), δηλαδή με μαθητικά δελτία, με ίδια μέσα των περιφερειών και των δήμων, με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, καθώς και τους δικαιούχους επιδομάτων, ανά περιφερειακή ενότητα.

Τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αφορούσαν την υφιστάμενη κατάσταση, κατά την ημερομηνία υποβολής τους στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Δεύτερον, τα στοιχεία εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από 1-4-2014 έως 30-6-2014, δηλαδή, το εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2014 έως και 30-6-2014.

Τα ποσά θα περιλάμβαναν δηλαδή χωριστά το κόστος των ειδικών μαθητικών δελτίων, της χρήσης των ιδίων μέσων των δήμων και των περιφερειών, το κόστος μεταφοράς με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, καθώς και των επιδομάτων προς τους μαθητές για τις περιπτώσεις αδυναμίας πραγματοποίησης της μεταφοράς με τους προηγούμενους τρόπους.

Τα ανωτέρω στοιχεία έπρεπε να συμπληρωθούν και ηλεκτρονικά και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  s.theodorakopoulou@ypes.gr, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Εάν έγινε και από πόσες περιφέρειες έγινε, δεν είναι γνωστό τουλάχιστον σε εμάς.

Τον Ιούλιο του 2014 ο Υπουργός Εσωτερικών Αργ. Ντινόπουλος προχώρησε στην απλοποίηση των διαδικασιών της μεταφοράς των μαθητών με διευκρινιστική εγκύκλιο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στις περιπτώσεις που οι διαγωνισμοί για τη μεταφορά των μαθητών έχουν δημοσιευθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της εκτέλεσης των δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, με την υπογραφή των συμβάσεων, το αργότερο έως τις 28/02/2015.

Εάν δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί μειοδότες, η εκτέλεση των δρομολογίων μπορεί να ανατεθεί κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού. Το συμβατικό κόστος των δρομολογίων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οριζόμενη στην 24001/11.06.2013 ΚΥΑ (Β” 149) μέγιστη αποζημίωση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των παραπάνω είναι οι περιφέρειες να έχουν δημοσιεύσει τις προκηρύξεις των διαγωνισμών μεταφοράς των μαθητών.

Στις 5/9/2014 ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θ. Λεονταρίδης καταθέτει την τροπολογία για να αποφευχθούν τα προβλήματα του παρελθόντος.

Με την τροπολογία ξεπερνιούνται ορισμένα από τα προβλήματα που δημιουργούνται, αφενός λόγω της καθυστερημένης δημοσίευσης της διαγωνισμών των Περιφερειών και αφετέρου λόγω της μη έγκαιρης συγκρότησης των νέων συλλογικών οργάνων των Περιφερειών κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς την επόμενη εβδομάδα.

Με τη ρύθμιση αυτή, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι εάν και μετά τους πρόχειρους διαγωνισμούς παραμένουν αδιάθετα δρομολόγια ο Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης μπορούν, μέχρι τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής, να προσφύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση με τους μεταφορείς προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες.

Επίσης, με την ίδια τροπολογία, αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που εντοπίζονται στις περιαστικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης λόγω έλλειψης τακτικών δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας και μάλιστα χωρίς το συνολικό κόστος να υπερβαίνει το αντίστοιχο της περσινής σχολικής χρονιάς.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη λύση δεν έχει καμία σχέση με τις παρατάσεις συμβάσεων, με τις οποίες αντιμετωπιζόταν συνήθως το συγκεκριμένο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, και για τις οποίες η χώρα μας λογοδοτεί ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

VirusVolvipress

1 thoughts on “Μεταφορά μαθητών: Στο ίδιο έργο θεατές

  1. Όπως και νά χει  οι τοπικές αρχές είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΈΝΕΣ να  ασχολούνταο με τα προβλήματα των δημοτών του ςκαι ΚΥΡΙΩΣ να ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΥΧΙ να θεραπεύουν Διοικείν εστί ΠΡΟΒΛΈΠΕΙΝ ΚΑΙ ΠΡΆΤΤΕΙΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

19 − twelve =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.