Μια μεγάλη ευκαιρία για τους Επαγγελματίες και τον Δήμο Βόλβης: Πρόσκληση-Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:

Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος)

Σχήμα 2:  Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος)

Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο: την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και την οργάνωση  της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως:

*μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ

*μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.ΒΟΛΒΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΩΣ :

Σχήμα 1:

*Δήμος Βόλβης (Δικαιούχος) με μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ

*Τοπικός Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος)  με μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό 400.000 ευρώ

Επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών :

1.ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ (Δικαιούχος)

Κατηγορία Ενεργειών 1: Αναβάθμιση δημόσιου χώρου

 • -κατασκευή /αναβάθμιση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας με χρήση (κατά προτίμηση) ψυχρών υλικών,
 • -ανάπλαση πλατειών , ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημείων με χρήση (κατά προτίμηση) ψυχρών υλικών,
 • -αναστηλώσεις, αποκαταστάσεις, καθαρισμός, φωτισμός, μνημείων ή /και όψεων δημοσίων κτιρίων ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής αξίας,
 • -αναβάθμιση ή / και κατασκευή παιδικών χαρών, υπαίθριων πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων ανάπαυσης,
 • -κατεδαφίσεις παλιών κτιρίων ή απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την ανάδειξη του ειδικού χαρακτήρα της περιοχής,
 • -αναβάθμιση ή / και κατασκευή συστήματος απορροής όμβριων υδάτων

Κατηγορία Ενεργειών 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης

 • -αναβάθμιση ή και κατασκευή ποδηλατοδρόμου
 • -σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων στην περιοχή παρέμβασης,
 • -αναβάθμιση ή και δημιουργία χώρων στάθμευσης εξυπηρέτησης εμπορικών περιοχών χωρίς αντίτιμο.
 • -δημιουργία ή αναβάθμιση πάρκων τσέπης (pocket park)
 • -φυτεύσεις πρασίνου, δεντροστοιχιών, συστήματα υποδομής ανάπτυξης δέντρων
 • -ανάδειξη υδάτινου στοιχείου (υποδαπέδια συντριβάνια, πίδακες, νεροκουρτίνες),
 • -παρεμβάσεις υψηλής σκίασης.
 • -προμήθεια minibus τελευταίας τεχνολογίας  χωρίς αντίτιμο
 • -παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ τόσο στο δημόσιο χώρο όσο και σε επιμέρους υποδομές (π.χ. διαμόρφωση στάσεων αστικών λεωφορείων)

Κατηγορία Ενεργειών 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας

 • -συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi για τους επισκέπτες)
 • -συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού,
 • -αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων,
 • -προμήθεια συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης,
 • -συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης

2.ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Συνδικαιούχος)

Κατηγορία Ενεργειών 4: Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής

 • -προμήθεια και εγκατάσταση διαφώτιστων στεγάστρων
 • -ανάδειξη και επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά των (π.χ πέτρα, μάρμαρο) εξωτερικών όψεων,
 • -προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων, τεντών,
 • -προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων (π.χ μεταλλικές, ξύλινες, ομοιόμορφη γραφή) επιγραφών,
 • -προμήθεια και εγκατάσταση κάθετων κήπων
 • –ανθοστηλών και σύνδεση με σύστημα άρδευσης
 • -εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων
 • -προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων,
 • -προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφων διαχωριστικών , σκιάστρων, ομπρελών τεντών σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο που έχουν μισθώσει οι επιχειρήσεις.

Κατηγορία Ενεργειών 5: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής

 • -συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών
 • αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών.
 • -διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής (με έμφαση σε δράσεις πολιτισμού, όπως μουσική, performance εκθέσεις, προβολές, ομιλίες, οργανωμένοι περίπατοι κ.ά.)
 • -προμήθεια κοινού εξοπλισμού διακόσμησης εξωτερικού χώρου (εορταστικός, κοινών προωθητικών ενεργειών)
 • -δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και προβολή σε ψηφιακά μέσα.

Στην τοποθεσία δημιουργίας του «ανοικτού κέντρου εμπορίου» Θα επιλεγούν  (50) επιχειρήσεις και θα επιδοτηθούν με 2.000 Ευρώ η κάθε μία!!!

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :

1.Ο Δ. Βόλβης ενεργοποίησε τις αρμόδιες Δ/νσεις για να εκμεταλλευτεί αυτή την πρόσκληση απο την 4/6/2018?

2. Ο Δ. Βόλβης ενημέρωσε τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους για την ευκαιρία δημιουργίας στην περιοχή “Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου”?

3. Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και Συνδυασμοί ενημέρωσαν με την σειρά τους την τοπική κοινωνία για την πρόσκληση αυτή…ή έτρεχαν στα πανηγύρια και τις παρελάσεις?

[ΕΣΠΑ – ΕΠΑνΕΚ 2014-2020]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
Κωδικός Πρόσκλησης: 098
Έναρξη Υποβολών: 29 Ιουνίου 2018
Λήξη Υποβολών: 24 Σεπτεμβρίου 2018

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Έρευνα-Κείμενο: Κοινωνική Συλλογικότητα Πολιτών Δήμου Βόλβης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

seven + eight =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.