Πρωτοδικείο: Τακτικοί και αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι δήμου Βόλβης (2019-2023)

(Α) Δήμαρχος του Δήμου Βόλβης ο ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού «ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ».

(Β) Τακτικοί και αναπληρωματικοί ανά εκλογική περιφέρεια Δημοτικοί Σύμβουλοι:

(α) από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ»:

(αα) στην Εκλογική Περιφέρεια Αρέθουσας:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΣΗΦ, η οποία έλαβε πεντακόσιους εξήντα έξι (566) σταυρούς προτίμησης.
2. ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ο οποίος έλαβε πεντακόσιους δεκατέσσερεις (514) σταυρούς προτίμησης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
1. ΑΜΑΝΕΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ο οποίος έλαβε τετρακόσιους εξήντα πέντε (465) σταυρούς προτίμησης.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ο οποίος έλαβε τετρακόσιους δεκαπέντε (415) σταυρούς προτίμησης.
3. ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

(ββ) στην Εκλογική Περιφέρεια Εγνατίας:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΔΑΓΚΛΗ ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, η οποία έλαβε πεντακόσιους σαράντα πέντε (545) σταυρούς προτίμησης.
2. ΣΙΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, ο οποίος έλαβε τετρακόσιους είκοσι οκτώ (428) σταυρούς προτίμησης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΑΛΑΜΑ, ο οποίος έλαβε διακόσιους ογδόντα τρεις (283) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος έλαβε διακόσιους σαράντα πέντε (245) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο οποίος έλαβε διακόσιους είκοσι (220) σταυρούς προτίμησης

(γγ) στην Εκλογική Περιφέρεια Μαδύτου:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ο οποίος έλαβε εξακόσιους ογδόντα δύο (682) σταυρούς προτίμησης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος έλαβε τετρακόσιους πενήντα ένα (451) σταυρούς προτίμησης.
2. ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος έλαβε τριακόσιους δεκατέσσερεις (314) σταυρούς προτίμησης.
3. ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, η οποία έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης.
4. ΣΙΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, η οποία έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης.

(δδ) στην Εκλογική Περιφέρεια Απολλωνίας:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ο οποίος έλαβε χίλιους ενενήντα τέσσερεις (1.094) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος έλαβε επτακόσιους σαράντα εννέα (749) σταυρούς προτίμησης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΚΑΛΟΥΔΗΣ (ΚΟΥΡΤΗΣ) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο οποίος έλαβε επτακόσιους σαράντα επτά (747) σταυρούς προτίμησης.
2. ΖΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ο οποίος έλαβε εξακόσιους εξήντα επτά (667) σταυρούς προτίμησης.
3. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΙΝΑΡΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΗ, η οποία έλαβε πεντακόσιους εξήντα έξι (566) σταυρούς προτίμησης.
4. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, η οποία έλαβε διακόσιους τρεις
(203) σταυρούς προτίμησης.

(εε) στην Εκλογική Περιφέρεια Αγίου Γεωργίου:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος έλαβε χίλιους εξήντα έξι (1.066) σταυρούς προτίμησης.
2. ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, η οποία έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τρεις (593) σταυρούς προτίμησης.
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ο οποίος έλαβε πεντακόσιους πενήντα (550) σταυρούς προτίμησης.
4. ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα επτά (477) σταυρούς προτίμησης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΣΑΛΕΠΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ, η οποία έλαβε τριακόσιους σαράντα εννέα (349) σταυρούς προτίμησης.
2. ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ, ο οποίος έλαβε τριακόσιους είκοσι επτά (327) σταυρούς προτίμησης.
3. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος έλαβε διακόσιους ογδόντα εννέα (289) σταυρούς προτίμησης.
4. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, η οποία έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ (288) σταυρούς προτίμησης.
5. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΝΗ ΠΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, η οποία έλαβε διακόσιους σαράντα πέντε (245) σταυρούς προτίμησης.
6. ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, η οποία έλαβε εκατόν ενενήντα (190) σταυρούς προτίμησης.
7. ΣΚΟΡΔΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, η οποία έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης.

(στστ) στην Εκλογική Περιφέρεια Ρεντίνας:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος έλαβε εννιακόσιους πενήντα έξι (956) σταυρούς προτίμησης.
2. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος έλαβε εννιακόσιους τριάντα δύο (932) σταυρούς προτίμησης.
3. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ο οποίος έλαβε οκτακόσιους πενήντα τέσσερεις (854) σταυρούς προτίμησης.
4. ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ, ο οποίος έλαβε οκτακόσιους τριάντα τέσσερεις (834) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ο οποίος έλαβε οκτακόσιους έντεκα (811) σταυρούς προτίμησης.
2. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος έλαβε επτακόσιους τριάντα έξι (736) σταυρούς προτίμησης.
3. ΠΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο οποίος έλαβε εξακόσιους τριάντα εννέα (639) σταυρούς προτίμησης.
4. ΧΑΤΖΗ ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, η οποία έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα τρεις (573) σταυρούς προτίμησης.
5. ΠΑΝΤΣΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, η οποία έλαβε τετρακόσιους δέκα (410) σταυρούς προτίμησης.
6. ΒΕΝΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, η οποία έλαβε διακόσιους εβδομήντα πέντε (275) σταυρούς προτίμησης.
7. ΛΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΜΙΧΑΗΛ, η οποία έλαβε διακόσιους είκοσι δύο (222) σταυρούς προτίμησης.

(β) από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ»:

(αα) στην Εκλογική Περιφέρεια Μαδύτου:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΟΧΟΥΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ο οποίος έλαβε επτακόσιους τέσσερεις (704) σταυρούς προτίμησης.
2. ΚΡΟΣΤΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, η οποία έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης.
2. ΚΑΤΟΣΤΑΡΗ ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) του ΣΕΡΑΦΕΙΜ, η οποία έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης.
3. ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης.

(ββ) στην Εκλογική Περιφέρεια Απολλωνίας:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
1. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ο οποίος έλαβε πεντακόσιους (500) σταυρούς προτίμησης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος έλαβε τετρακόσιους πενήντα πέντε (455) σταυρούς προτίμησης.
2. ΛΑΣΚΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) σταυρούς προτίμησης.
3. ΔΙΧΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο (432) σταυρούς προτίμησης.
4. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο οποίος έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα (331) σταυρούς προτίμησης.
5. ΠΛΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, η οποία έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης.

(γγ) στην Εκλογική Περιφέρεια Αγίου Γεωργίου:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους αυτού και εκλέγεται στην εκλογική περιφέρεια, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες.
2. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος έλαβε πεντακόσιους ενενήντα εννέα (599) σταυρούς προτίμησης.
3. ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος έλαβε τετρακόσιους δέκα (410) σταυρούς προτίμησης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ, η οποία έλαβε τριακόσιους ογδόντα οκτώ (388) σταυρούς προτίμησης.
2. ΠΑΠΑΔΙΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΩΛ) του ΣΩΚΡΑΤΗ, ο οποίος έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερεις (374) σταυρούς προτίμησης.
3. ΣΑΠΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, η οποία έλαβε διακόσιους σαράντα επτά (247) σταυρούς προτίμησης.
4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΕΛΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ, η οποία έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς προτίμησης.
5. ΛΙΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του ΙΩΑΝΝΗ, η οποία έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς προτίμησης
6. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ο οποίος έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης.
7. ΧΡΥΣΑΦΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, η οποία έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης.
8. ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ, ο οποίος έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης.
9. ΖΑΒΑΛΕΡΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, η οποία έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης.

(δδ) στην Εκλογική Περιφέρεια Ρεντίνας:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο οποίος έλαβε εξακόσιους τριάντα πέντε (635) σταυρούς προτίμησης.
2. ΛΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ, η οποία έλαβε πεντακόσιους δεκαπέντε (515) σταυρούς προτίμησης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ο οποίος έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίμησης.
2. ΠΟΪΚΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΜΟΡΦΩ) του ΛΕΩΝΙΔΑ, η οποία έλαβε τριακόσιους ενενήντα πέντε (395) σταυρούς προτίμησης.
3. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ο οποίος έλαβε διακόσιους εβδομήντα τέσσερεις (274) σταυρούς προτίμησης.
4. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ο οποίος έλαβε διακόσιους τριάντα τέσσερεις (234) σταυρούς προτίμησης.
5. ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ο οποίος έλαβε διακόσιους τριάντα δύο (232) σταυρούς προτίμησης.
6. ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΣΜΥΡΝΑ (ΙΣΜΗΝΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, η οποία έλαβε διακόσιους δέκα (210) σταυρούς προτίμησης.
7. ΚΑΛΛΙΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, η οποία έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης.
8. ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ο οποίος έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης.
9. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ, ο οποίος έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης

(γ) από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ»:

(αα) από την Εκλογική Περιφέρεια Αρέθουσας

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ο οποίος ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους αυτού και εκλέγεται στην εκλογική περιφέρεια, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ο οποίος έλαβε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) σταυρούς προτίμησης.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος έλαβε εκατόν δεκαέξι (116) σταυρούς προτίμησης.
3. ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης.
4. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, η οποία έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης.
5. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, η οποία έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης.

(ββ) από την Εκλογική Περιφέρεια Εγνατίας:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1. ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΤΑΚΜΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ο οποίος έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης.
2. ΜΠΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης.

(δ) από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ»:

(αα) στην Εκλογική Περιφέρεια Ρεντίνας:

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1. ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, η οποία ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους αυτού.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, η οποία έλαβε εβδομήντα τέσσερεις (74) σταυρούς προτίμησης.
2. ΝΟΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ, η οποία έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης.
3. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης.
4. ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ο οποίος έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης.
5. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης.
6. ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος έλαβε πενήντα τέσσερεις (54) σταυρούς προτίμησης.
7. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, η οποία έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης.
8. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, η οποία έλαβε σαράντα τέσσερεις (44) σταυρούς προτίμησης.
9. ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ, ο οποίος έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
10. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, η οποία έλαβε τριάντα τέσσερεις (34) σταυρούς προτίμησης.

(ε) από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΛΒΗ»:

(αα) στην Εκλογική Περιφέρεια Απολλωνίας:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΒΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ο οποίος ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους αυτού.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ, ο οποίος έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ο οποίος έλαβε
πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης.
3. ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ο οποίος έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης.
4. ΛΟΥΚΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ, ο οποίος έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

4 × 2 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.