Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων δήμου Βόλβης έτους 2019

Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Βόλβης έτους 2019 όπως ψηφίσθηκε με την υπ΄ αρ. 21/2019 απόφαση του Δ.Σ. (Α.Δ.Α. ΨΨΤΡΩ9Ω-Ψ5Ρ) και επικυρώθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 3479+1853/23-01-2019 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ για το έτος : 2019

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

6.596.758,31

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

510.950,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

95.000,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

697.860,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη

3.555.352,54

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

1.883.519,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

2.500.000,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

3.189.306,76

Σύνολο Πόρων :

19.028.746,61

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.906.099,35

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

2.979.750,11

63,64

Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

242.417,85

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

24.600,00

66

Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών

1.330,946,40

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα

1.167.574,55

81,83

Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

706.896,20

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

4.927.258,95

Επενδύσεις

71

Αγορές

1.878.847,69

73

Έργα

1.980.745,45

74

Μελέτες

478.837,32

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

320.009,64

9111

Αποθεματικό

84.763,10

Σύνολο εξόδων και πληρωμών :

19.028.746,61

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ

Διαθέσιμα αρχεία
ΑρχείοΜέγεθος αρχείου
Κατεβάστε το αρχείο (Συνοπτική οικ. κατασταση 6ΨΧΙΩ9Ω-Λ5Φ.pdf) Συνοπτική οικ. κατασταση 6ΨΧΙΩ9Ω-Λ5Φ.pdf197 Kb

 

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.