Συμβουλές για λιγότερα σκουπίδια

skoupidia1Τόσο ο Δήμος αλλά και ως Κοινωνία, πρωτίστως, οφείλουμε να πρωτοστατήσουμε σε μια προσπάθεια σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων μας, τα οποία παράγονται από εμάς τους ίδιους.

Όλοι αυτοί οι δεκάδες τόνοι που υπάρχουν στους δρόμους  θα ήταν λιγότεροι και πιο διαχειρίσιμοι, αν λειτουργούσαμε όλοι διαφορετικά.

Σ’ αυτό βέβαια δεν ευθύνονται οι δημότες, άμεσα, αλλά ο τρόπος λειτουργίας των αρμόδιων φορέων (Τοπική  Αυτοδιοίκηση και Πολιτεία). Εμείς όμως, οι δημότες, πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε για σωστή, νόμιμη, μόνιμη επίλυση του «καυτού» προβλήματος των σκουπιδιών,

Ένα μεγάλο στοίχημα για την κοινωνία μας, θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της οικολογικής μας συνείδησης. Πρέπει να γίνει μεγαλύτερη και πιο εντατικοποιημένη προσπάθεια για διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο) και την εναπόθεσή τους στους «ΜΠΛΕ» κάδους (όπου υπάρχουν).

Για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πρέπει να ελαχιστοποιούμε τον όγκο. Πρέπει να τα πηγαίνουμε στους κάδους συμπιεσμένα. Για παράδειγμα, τα χάρτινα κουτιά να είναι ανοιγμένα, για να καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο.

Ένα άλλο θέμα που υπάρχει είναι τα ογκώδη αντικείμενα, τα κομμένα κλαδιά και τα υλικά από διάφορες μικροκατεδαφίσεις ή επισκευές (μπάζα). Αυτά δε θα πρέπει να πέφτουν εντός των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» κάδων. Για τις περιπτώσεις αυτές, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν τον Δήμο για να τα συλλέγει με άλλο συνεργείο και φορτηγό. Δεν μπορούν αυτά να φορτωθούν στα φορτηγά απορριμματοφόρα. Ιδιαίτερα τα «μπάζα» πρέπει να μπαίνουν σε ειδικές κλειστές σακούλες,  οι οποίες θα τοποθετούνται πλησίον των κάδων και όχι μέσα. Το ίδιο ισχύει και για τα υπολείμματα από κήπους, κλαδιά δέντρων και συντηρήσεις πρασίνου. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να πέφτουν εντός των κάδων.

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμμή Δημότη του Δήμου Βόλβης στο τηλέφωνο 23970-61900 και να γνωστοποιούν την τοποθεσία τους και την κατηγορία των υλικών.

Για τον κύριο όγκο των απορριμμάτων, πρέπει να χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ ειδικές σακούλες απορριμμάτων κι όχι άλλες. Αυτές που προέρχονται από super market ή από άλλα καταστήματα διαλύονται, με αποτέλεσμα να σκορπίζονται τα σκουπίδια και να γεμίζουν οι δρόμοι, αλλά κυρίως να λερώνονται πιο γρήγορα οι κάδοι. Αποτέλεσμα αυτού είναι να δυσκολεύονται τόσο οι υπάλληλοι ως προς την αποκομιδή τους, ενώ δημιουργούνται ευκολότερα εστίες μόλυνσης.

Μεταφέρουμε παρακάτω κάποια άρθρα από τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Βόλβης.

Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων

Ως απορρίμματα στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν.

1) Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α) Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.

β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.

γ) Επικίνδυνα απορρίμματα όπως φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π.

2) Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κ.λ.π.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας,

β) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικά,

γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων.

δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες,

ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων.

στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα κατά τας κείμενας διατάξεις.

3) Τοξικά – επικίνδυνα – Βλαβερά

α) Τοξικά – επικίνδυνα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π. ) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.

β) Απορρίμματα που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών από παθολογοανατομικά -μικροβιολογικά – αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π. οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους από αυτούς που τα παράγουν.

Υποχρεώσεις υπεύθυνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα

1) Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1.2,3 του παρόντος κανονισμού , υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους. Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στον δρόμο τους ή σε συμπιεστή του βρίσκεται πιο κοντά στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους. Σε περιοχές που δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα, καλά συσκευασμένα, σε προκαθορισμένη θέση, που έχει υποδειχθεί από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας. Τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό και αλουμίνιο κ.λ.π.) θα πρέπει να τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο από την οικία ή το κατάστημα. Αν συμμετέχει στο πρόγραμμα που εφαρμόζει ο Δήμος στο σύστημα «Ανακύκλωσης στην Πηγή» θα συμμορφώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες συσσωρευτές, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και τα Προεδρικά Διατάγματα που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν κατά εξουσιοδότηση του. Οι κάδοι τοποθετούνται από την υπηρεσία καθαριότητος του Δήμου και δεν επιτρέπεται η μετακίνησή τους.

2) Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σάκων σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής.

3) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριμμάτων ή ο κάδος είναι γεμάτος, ο πλαστικός σάκος με τα απορρίμματα, καλά κλεισμένος έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου του επί της οδού, τοποθετείται μπροστά από την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου το πολύ μια ώρα πριν από τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του, έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα του στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού.

4) Τα μεγάλα καταστήματα της πόλης (Super Market κ.λ.π) ή όσα καταστήματα εκ της φύσεως τους παράγουν πολλά απορρίμματα υποχρεούνται να προμηθευτούν συμπιεστές απορριμμάτων – χαρτιών και άλλων αντικειμένων που συμπιέζονται.

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα

  1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας ή τοποθετούνται σε ειδικά σημεία που ο Δήμος έχει καθορίσει για το σκοπό αυτό σε διάφορα σημεία του χωριού. Θα μπορεί ο Δήμος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να επιβάλλει ειδικό τέλος αποκομιδής για τα ογκώδη αντικείμενα. Απαγορεύεται να βγάζουν τα ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο.
  2. Οι υπεύθυνοι των γραφείων και καταστημάτων υποχρεούνται να έχουν μειώσει και ελαχιστοποιήσει τον όγκο των ξυλοκιβωτίων δια πιέσεως – περιδέσεως.
  3. Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων , γκαζόν κλπ, συσκευάζονται σε πλαστικούς σάκους. Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαδιών κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια δεμένα με ανθεκτικό σκοινί, ή σύρμα.

Υποχρεώσεις καταστηματαρχών

Καταστήματα στα οποία παρατηρείται η παραγωγή κάθε είδους απορριμμάτων από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο.

Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου.

Καθαριότητα οικοπέδων

Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος παρεμβαίνει καθαρίζοντας το οικόπεδο και καταλογίζει τα έξοδα και επιπλέον επιβάλλει πρόστιμο στους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους, πέρα από τα πρόστιμα που ορίζει ο Νόμος για την προστασία από πυρκαγιές.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

3 × 2 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.