Αποτελέσματα εκλογών 26ης Μαΐου ανά εκλογικό διαμέρισμα δήμου Βόλβης (Μέρος 1ο)

Τα αποτελέσματα ανά εκλογικό διαμέρισμα:

1.Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου 

1α.Ασπροβάλτα

5 από 5 εκλογικά τμήματα 100%

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΛΙΑΜΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
54,01% 748
ΣΤΟΪΤΣΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
31,99% 443
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ Β. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
5,49% 76
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
4,98% 69
ΒΑΛΕΡΗΣ Ι. – Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ
3,54% 49

1β.Βρασνών

4 από 4 εκλογικά τμήματα 100%

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΛΙΑΜΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
52,60% 689
ΣΤΟΪΤΣΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
38,85% 509
ΒΑΛΕΡΗΣ Ι. – Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ
3,21% 42
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ Β. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
3,13% 41
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
2,21% 29

2.Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας 

2α.Μελισσουργού

1 από 1 εκλογικά τμήματα 100%

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΛΙΑΜΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
61,64% 225
ΣΤΟΪΤΣΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
31,78% 116
ΒΑΛΕΡΗΣ Ι. – Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ
3,84% 14
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
1,37% 5
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ Β. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
1,37% 5

2β.Νέας Απολλωνίας

4 από 4 εκλογικά τμήματα 100%

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΛΙΑΜΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
53,01% 679
ΣΤΟΪΤΣΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
38,17% 489
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ Β. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
4,22% 54
ΒΑΛΕΡΗΣ Ι. – Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ
3,28% 42
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
1,33% 17

2γ.Νικομηδινού

2 από 2 εκλογικά τμήματα 100%

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΣΤΟΪΤΣΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
43,13% 207
ΛΙΑΜΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
42,71% 205
ΒΑΛΕΡΗΣ Ι. – Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ
9,79% 47
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
2,50% 12
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ Β. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
1,88% 9

2δ.Περιστερώνα

2 από 2 εκλογικά τμήματα 100%

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΛΙΑΜΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
52,17% 192
ΣΤΟΪΤΣΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
34,51% 127
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
6,52% 24
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ Β. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
4,62% 17
ΒΑΛΕΡΗΣ Ι. – Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ
2,17% 8

2ε.Στίβου

2 από 2 εκλογικά τμήματα 100%

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΛΙΑΜΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
60,70% 329
ΣΤΟΪΤΣΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
25,65% 139
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ Β. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
8,49% 46
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
2,77% 15
ΒΑΛΕΡΗΣ Ι. – Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ
2,40% 13

3.Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας

3α. Αρέθουσας

3 από 3 εκλογικά τμήματα 100%

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΛΙΑΜΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
58,27% 465
ΣΤΟΪΤΣΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
20,43% 163
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
13,16% 105
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ Β. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
4,14% 33
ΒΑΛΕΡΗΣ Ι. – Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ
4,01% 32

3β. Μαυρούδας

2 από 2 εκλογικά τμήματα 100%

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΛΙΑΜΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
65,87% 247
ΣΤΟΪΤΣΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
14,13% 53
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
10,93% 41
ΒΑΛΕΡΗΣ Ι. – Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ
7,47% 28
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ Β. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
1,60% 6

3γ. Σκεπαστού

2 από 2 εκλογικά τμήματα 100%

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΛΙΑΜΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
59,07% 166
ΣΤΟΪΤΣΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
24,20% 68
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ Β. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
7,12% 20
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
5,34% 15
ΒΑΛΕΡΗΣ Ι. – Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ
4,27% 12

3δ. Λίμνης

1 από 1 εκλογικά τμήματα 100%

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΛΙΑΜΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
56,59% 116
ΒΑΛΕΡΗΣ Ι. – Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ
18,54% 38
ΣΤΟΪΤΣΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
15,12% 31
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
6,34% 13
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ Β. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
3,41% 7

3ε. Στεφανινά

1 από 1 εκλογικά τμήματα 100%

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΛΙΑΜΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
41,25% 125
ΣΤΟΪΤΣΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
28,38% 86
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
21,78% 66
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ Β. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
5,28% 16
ΒΑΛΕΡΗΣ Ι. – Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ
3,30% 10

3στ. Φιλαδελφείου

4 από 4 εκλογικά τμήματα 100%

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΛΙΑΜΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
42,29% 362
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
40,54% 347
ΒΑΛΕΡΗΣ Ι. – Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ
13,43% 115
ΣΤΟΪΤΣΑΣ Δ. – ΒΟΛΒΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
2,34% 20
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ Β. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ
1,40% 12

Συνεχίζουμε σε επόμενη σελίδα με τα αποτελέσματα ανά εκλογικό διαμέρισμα στις υπόλοιπες τρεις δημοτικές ενότητες Αποτελέσματα εκλογών 26ης Μαΐου ανά εκλογικό διαμέρισμα δήμου Βόλβης (Μέρος 2ο)

Δείτε ΕΔΩ Αποτελέσματα εκλογών 26ης Μαΐου ανά δημοτική ενότητα δήμου Βόλβης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

nineteen − fourteen =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.