Πολυδύναμη δομή κοινωνικής στήριξης του Δήμου Βόλβης

«Ομπρέλα προστασίας στους κοινωνικά αδύναμους»

Ο Δήμος παράγει την Κοινωνική Πολιτική που καλύπτει  τα κενά της κεντρικής  εξουσίας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, οφείλει να εφαρμόζει ενεργητικές πολιτικές που θα απλώνουν ένα δίχτυ προστασίας για τους δημότες του.

Είναι λοιπόν απαραίτητες δράσεις και πολιτικές που θα προσφέρουν στήριξη σε όσους την έχουν ανάγκη και θα ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς, την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου κοινωνικής πολιτικής με αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, για την παροχή κοινωνικών βασικών & εξειδικευμένων υπηρεσιών σε δημότες του Δ.Βόλβης, σε  πολίτες του ευρύτερου αστικού ιστού της πόλης και προσφύγων-μεταναστών.
Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής για στήριξη των πιο ευάλωτων κατοίκων του Δ.Βόλβης, προτείνουμε την ίδρυση μιάς «Πολυδύναμης Δομής Κοινωνικής Στήριξης» με την μορφή μιας ευέλικτης «Δημοτικής ΑΕ» αντικαθιστώντας την παραδοσιακή  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας της Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης.

Σκοπός:

Η ενοποίηση των κοινωνικών δομών και τμημάτων του δήμου σε μία συμπαγή αλλά ευέλικτη δημοτική επιχείρηση όπου θα μπορεί να εκμεταλλεύεται όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στόχος να αντιμετωπίσει σύνθετα και επείγοντα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή.

Συνοπτική περιγραφή:

Η προτεινόμενη «Δημοτική ΑΕ» υλοποιεί ένα σύνθετο διαχειριστικό πλαίσιο που συνοπτικά περιγράφεται κατωτέρω:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Δημοτικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας θα δομηθεί επάνω στις (7) ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας με την παρακάτω κοινωνική διαστρωμάτωση :

  • Τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω,
  • Μονογονεϊκές οικογένειες
  • Πολύτεκνες με περισσότερα από τρία μέλη,
  • Τα παιδιά ηλικίας 0-17 ετών,
  • Οι άνεργοι,
  • Οι ενοικιαστές.
  • Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ),

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

1.1.Το πρωτοβάθμιο επίπεδο ανοιχτών δομών

Αφορά το σύνολο των ανοιχτών δομών (φτώχειας, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία κλπ.).

1.2.Το δευτεροβάθμιο επίπεδο φροντίδας

Αφορά όλα τα δημόσια ιδρύματα στην δικαιοδοσία του δήμου και θα διασφαλίζει κοινούς κανόνες για τα ιδρύματα και τους ωφελούμενους.

1.3.Το τριτοβάθμιο επίπεδο συμπληρωματικών παροχών

Αφορά τα κοινωνικά  επιδόματα  ως συμπληρωματική παροχή (επιδότηση ενοικίου, διατροφικό επίδομα και ιατρο-φαρμακευτικής περίθαλψης κλπ.).

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΩΝ Δ.ΒΟΛΒΗΣ

  1. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Άσκηση προοδευτικής & εξειδικευμένης Κοινωνικής Πολιτικής με ενσωμάτωση σε ενιαίο διαχειριστικό πλαίσιο των υφιστάμενων κοινωνικών δομών, που θα περιλαμβάνει:

Αλληλέγγυες δομές σίτισης  :

Δομές καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας:

1) Κοινωνικές κουζίνες – συσσίτιο
2) Κοινωνικό παντοπωλείο -Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε Απόρους.
3) (ΤΕΒΑ) Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής της Ε.Ε.

Οι “κοινωνικές κουζίνες” προσφέρουν φθηνό και  ποιοτικό φαγητό, και λειτουργούν από εθελοντικές ομάδες σίτισης. Ο δήμος εξασφαλίζει την υποδομή και οι εθελοντές μαγειρεύουν βάση προκαθορισμένου προγράμματος. Τα υλικά για το φαγητό προέρχονται  από δωρεές ιδιωτών και από προγράμματα του δήμου.

Δομές & δράσεις αντιμετώπισης – καταπολέμησης  κοινωνικού αποκλεισμού:

Δίκτυο συντονισμένης κοινωνικής φροντίδας:

1) Ψυχολογική στήριξη (συμβουλευτική) – Κοινωνική Ένταξη -Επανένταξη
2) Υπηρεσίες «κατ’οίκον βοήθειας» σε ηλικιωμένους & ΑΜΕΑ
3) Δίκτυο Μεταφοράς ΑμεΑ “ΑΙΝΕΙΑΣ”:

Σκοπός του Προγράμματος είναι η μεταφορά Ατόμων με κινητική Αναπηρία. Η μεταφορά γίνεται με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα. Οι μεταφερόμενοι καταβάλλουν συμβολικό αντίτιμο κομίστρου ποσού 0,30 – 0,60€. Τα τακτικά μέλη του Δικτύου καταβάλλουν ετήσια συνδρομή ποσού 15,00€. Ο προγραμματισμός των μετακινήσεων γίνεται τηλεφωνικά τουλάχιστον 24 ώρες πριν.

4) ΚΑΠΗ – Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων:

Φαινόμενα όπως η “ασυλοποιήση” και ο “ιδρυματισμός” και πολλές φορές η “κατάθλιψη”, κάνουν επιτακτική την ανάγκη προστασίας και παραμονής της Τρίτης ηλικίας στον φυσικό της χώρο μακριά από τον απρόσωπο χαραχτήρα των Ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης και άλλης μορφής ασύλων.

Από το 1989 τις δαπάνες μισθοδοσίας – λειτουργικών αναγκών υποχρεώθηκαν να αναλάβουν οι Δήμοι και Κοινότητες μέσα από τον προυπολογισμό τους. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να αξιοποιηθούν ανενεργά δημοτικά κτίρια του δήμου προς την κατεύθυνση αυτή και να ενδυναμωθεί ο εθελοντισμός ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος.

5) Κοινωνικές κατοικίες -Δίκτυο κατοικιών με βάση το μοντέλο «Housing First»:

Βασική παραδοχή του μοντέλου «HousingFirst» αποτελεί ότι οι άστεγοι πρέπει πρωταρχικά να καλύψουν την στεγαστική ανάγκη και να αισθανθούν σχετική ασφάλεια. Η όποια παρέμβαση αναφορικά με την διαδικασία επανένταξής στο κοινωνικό σύνολο γίνεται στη συνέχεια.

Το μοντέλο «Housing First» αξιοποιεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα της περιοχής και παρέχει σε δημότες του Δ.Βόλβης:

-στήριξη οικογενειών που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο να μείνουν άστεγες.
-στέγαση σε αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις.
-δράσεις «streetwork» – παρέχει  επείγουσα  στήριξη και πρώτες βοήθειες σε άτομα που διαβιούν στο δρόμο.

6) Δημοτικός Λαχανόκηπος:

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος θα παρέχει στην κάθε περιοχή που λειτουργεί έκταση 50τμ αρδευόμενη και περιφραγμένη σε τουλάχιστον 500 άπορους, άνεργους και άστεγους για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών με σκοπό την σίτιση τους. Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος θα καλλιεργείται αποκλειστικά από τον αιτούντα ωφελούμενο και με την βοήθεια των οικείων του. Θα τους διαθέτει απαραίτητο εξοπλισμό και εργαλεία για την καλλιέργεια του αγροτεμάχιου ώστε αυτοί εκτός από την εξασφάλιση της σίτισης τους να παρέχουν το 10% της ετήσιας παραγωγής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου.

7) Βρεφονηπιακοί/ Παιδικοί Σταθμοί – θεσεις «voucher»:

Oι Βρεφονηπιακοί/ Παιδικοί Σταθμοί παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή, επιτυγχάνουν την ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, εξυπηρετούν τους εργαζόμενους γονείς. Με σωστό προγραμματισμό θα διεκδικήσουμε  περισσότερες θέσεις  «voucher» δηλ. κουπόνι προπληρωμένων υπηρεσιών για μια δωρεάν θέση φύλαξης παιδιών στους Βρεφονηπιακούς/ Παιδικούς Σταθμούς του δήμου, για οικογένειες με κοινωνικά κριτήρια μοριοδότησης.

8) Κοινωνική δράση «διανομής καυσόξυλων και πετρελαίου»:

θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη ο Δ.Βόλβης να προβεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε δράσεις  «Διανομής Καυσοξύλων και Πετρελαίου», σε συνεργασία με τους Δασικούς Συνεταιρισμούς της περιοχής, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό οικογένειες που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

9) Η κοινωνική δράση «Ρούχα και Παιχνίδια Αγάπης»:

Aπευθύνεται σε παιδιά από τη βρεφική έως και την εφηβική ηλικία. Στόχος της δράσης είναι η στήριξη των παιδιών που βιώνουν την οικονομική δυσπραγία της εποχής μας, με την προσφορά ρούχων, υποδημάτων, παιχνιδιών και βιβλίων.

Δομές υγείας:

Οι δομές υγείας δημιουργούνται με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Διαθέτουν τις βασικές ιατρικές ειδικότητες οι οποίες καλύπτονται από γιατρούς που απασχολούνται με σύμβαση έργου, ενώ αναζητούνται πόροι για τη συνέχιση της λειτουργίας τους μέσα από διάφορα προγράμματα.

Εκτελούν ηλεκτρονική συνταγογράφηση, και βασικές μικροβιολογικές & ιατρικές εξετάσεις. νοσηλευτική φροντίδα-ενέσεις κλπ.

Στις ιατρικές ειδικότητες περιλαμβάνονται :Ακτινοδιαγνώστης, Γυναικολόγος, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, ,Καρδιολόγος Κλινικοί Ιατροί, Μικροβιολόγος, Νοσηλεύτρια, Οδοντίατρος, Οφθαλμίατρος Παιδίατρος, Παθολόγος, Πνευμονολόγος,
Φυσικοθεραπευτής.

Οι δομές υγείας στον Δ.Βόλβης θα περιλαμβάνουν:

1) Δημοτική τράπεζα αίματος
2) Κοινωνικά Φαρμακεία
3) Κοινωνικά Iατρεία (στο νέο δίκτυο ενσωματώνεται και τα κοινωνικό ιατρείο Φιλαδελφείου)

4) Κοινωνικό Οδοντιατρείο       

  1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΕ ΛΟΥΤΡΩΝ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ» ΣΕΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Βασικός κορμός της πρότασης αποτελεί η  μελέτη σκοπιμότητος που εκπόνησε  ο δήμος για την αναβάθμιση των λουτρών, και η μελέτη σκοπιμότητος που εκπόνησε η τεχνική ομάδα “SIP- Techteam” για την δημιουργία ενός «Κέντρου Αποκατάστασης Ειδικών Παθήσεων» στην περιοχή.

Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα των δύο μελετών προτείνεται η μετατροπή των εγκαταστάσεων σε  «Κέντρο Αποκατάστασης Ειδικών Παθήσεων» μέσω ενός επιχειρηματικού σχήματος  Σύμπραξης Δημοσίου -Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), εκμεταλλευόμενο τα  χρηματοδοτικά εργαλεία (JESSICA – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κλπ.

Οι Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)αποτελούν μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου.

Αποτελούν πυλώνες ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των πόρων του Δημόσιου Τομέα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σύγχρονα κέντρα αποκατάστασης που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από ανάλογα του εξωτερικού!!!
Το Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Ειδικών παθήσεων του Δ.Βόλβης θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ιδιωτική μονάδα Αποκατάστασης νευρολογικών και μυοσκελετικών παθήσεων στο Νομό Θεσσαλονίκης με ειδικά διαμορφωμένες κλίνες, εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό στον χώρο της αποκατάστασης, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εξελιγμένα θεραπευτήρια για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.
Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα , θα εγγυηθούν την ποιότητα της αποκατάστασης του ασθενούς.
Το πλεονέκτημα της μικρής απόστασης από το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και το αεροδρόμιο «Μακεδονία» επιτρέπει την επιλογή του κέντρου από ασθενείς του εξωτερικού!!!

Η άφιξη των ασθενών και συνοδών θα γίνεται με  πτήσεις Charter στο αεροδρόμιο, και μεταφορά τους με  τουριστικά λεωφορεία και ειδικά mini-bus με εξοπλισμό ΑΜΕΑ, στο κέντρο αποκατάστασης. Ένα δεδομένο που δίνει ώθηση στα τουριστικά γραφεία της περιοχής.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Το κέντρο προορίζεται να νοσηλεύει ασθενείς που διατελούν σε ένα από τα παρακάτω στάδια:
α) Σε πρώιμο στάδιο της πάθησής τους ή μετά από χειρουργική επέμβαση και τη σταθεροποίηση της κατάστασης τους που συνίσταται εισαγωγή σε κλινική αποκατάστασης.
β) Σε «υποξύ» στάδιο της πάθησής τους, στους οποίους η έναρξη της αποκατάστασης καθυστέρησε λόγω πολλών επιπλοκών ή μακράς παραμονής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
γ) Σε χρόνιο στάδιο, αλλά που ουδέποτε υποβλήθηκαν σε πρόγραμμα αποκατάστασης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ:
1) ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
*Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
*Σκλήρυνση κατά πλάκας
*Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
*Πολυνευροπάθειες & πολυνευρομυοπάθειες μονάδος
*Κακώσεις νωτιαίου μυελού
*Νόσος κινητικού νευρώνα
*Νόσος Parkinson
*Εγκεφαλική παράλυση
*Πολυτραυματίες
*Κακώσεις βραχιονίου πλέγματος
*Παθήσεις περιφερειακού νευρικού συστήματος
*Εκφυλιστικές παθήσεις ΚΝΣ (οικογενής σπαστική τετραπληγία, περονιαία μυϊκή ατροφία, *κληρονομική παρεγκεφαλιδική αταξία).
*Συγγενείς ή Οικογενείς Παθήσεις
*Όγκοι Νευρικού συστήματος
2) ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ
*Παθήσεις ωμικής ζώνης
*Οστεοαρθρίτιδα
*Πολυτραυματίες
*Κατάγματα
*Κακώσεις σπονδυλικής στήλης
*Ακρωτηριασμοί
*Οστεοπόρωση
*Εκφυλιστικές αρθροπάθειες
*Ρευματοπάθειες
*Μυοπάθεια μετά από βαριά νόσο
*Οσφυαλγία
*Αυχεναλγία
*Αθλητικές κακώσεις
*Μετεγχειρητική αποκατάσταση αρθροπλαστικών, δισκοκηλών, συνδεσμοπλαστικών.
3) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
*Μετεγχειρητική αποκατάσταση καρδιοχειρουργημένων ασθενών
*Προγράμματα καρδιοαναπνευστικής άσκησης μετεμφραγματιών
*Παχυσαρκία και Μεταβολικά Νοσήματα Σακχαρώδης διαβήτης κ.α.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το συγκρότημα του κέντρου θα ενσωματώσει με τον κατάλληλο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κάποια στοιχεία του υφιστάμενου εξοπλισμού, και συνολικά θα  περιλαμβάνει:
*Υδροθεραυτικό κολυμβητήριο με κλειστές θερμαινόμενες πισίνες και υδατοδιαδρόμους.
*Τμήματα εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.
*Nοσηλευτικά τμήματα που διαθέτουν δίκλινα & τρίκλινα δωμάτια κλιματιζόμενα με άρτιο ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Τα μεγάλα αίθρια διατίθενται για χρήση από τους νοσηλευόμενους (περίπατος, ομαδικές δραστηριότητες και παιχνίδια). Στα σαλόνια υπάρχουν μεγάλες τηλεοράσεις, DVD player, internet, βιβλιοθήκη για τους ασθενείς, τα οποία μαζί με τον ειδικά αρχιτεκτονικά διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο (με κήπους, λίμνες με καταρράκτες, μικρά αμφιθέατρα, αλσύλλια κλπ.) βοηθούν τους νοσηλευόμενους στο διάστημα της παραμονής τους να περνούν ευχάριστα και δημιουργικά.
*Καρδιολογικό εργαστήριο.
*Παθολογικό εργαστήριο.
*Ηλεκτροεγκεφαλογραφικό εργαστήριο.
*Εξειδικευμένο τμήμα ψυχολογικής και συμβουλευτικής στήριξης.

Το κέντρο θα συνεργάζεται άμεσα με το «Κέντρο Υγείας Ν.Μαδύτου».

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για την ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην Δημοτική Επικράτεια του Δ.Βόλβης περιλαμβάνει:

Δομές Υποστήριξης Προσφύγων-Μεταναστών

1) Κέντρα Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών (Κ.Ε.Α.) για τη διαχείριση μεταναστευτικών ζητημάτων σε τοπικό επίπεδο (παροχή πληροφόρησης για θέματα ασύλου, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στέγασης, εκπαίδευσης, απασχόλησης κ.ο.κ.
2) Κοινωνική Υπηρεσία Αλλοδαπών (Κ.Υ.Α.) για τη διαχείριση και εποπτεία όλων των δομών φιλοξενίας (δημόσιων, ιδιωτικών) που βρίσκονται εντός της επικράτειας του Δ.Βόλβης.
3) Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης το οποίο θα φροντίζει για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με σκοπό τη βελτίωση της ζωής τους μέσω της ενίσχυσης του εθελοντισμού (Ιατρεία, Υπηρεσία σίτισης, κλπ).

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

1.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑ Ι ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δ.Βόλβης απευθύνονται σε όλους τους δημότες και κατοίκους που έχουν ανάγκη υποστήριξης και φροντίδας.

2.ΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Αποτελεί υποχρέωση του Δ.Βόλβης να ενημερώνει τους δημότες και τους κατοίκους για τις κοινωνικές παροχές, συστηματικά και έγκαιρα,.

Στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν γνώση για τις δυνατότητες βελτίωσης της καθημερινής τους ζωής, μέσω των δημόσιων παρεμβάσεων του Δήμου.

3.ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Κεντρική κατεύθυνση της «Πολυδύναμης Δομής» αποτελεί η αποκέντρωση των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής στις (6) έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων που βρίσκονται πιο κοντά στους δημότες.

1) Ενότητα Ρεντίνας (Σταυρός)
2) Ενότητα Αγίου Γεωργίου (Ασπροβάλτα)
3) Ενότητα Απολλωνίας (Ν.Απολλωνία)
4) Ενότητα Αρέθουσας (Αρέθουσα)
5) Ενότητα Εγνατίας (Προφήτης)
6) Ενότητα Μαδύτου (Ν.Μάδυτος)

Οι Δημοτικές Ενότητες αποτελούν τα «σημεία της πρώτης υποδοχής»  των πολιτών από τις κοινωνικές υπηρεσίες στοχεύοντας να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών τους και να δρομολογηθεί η αντιμετώπιση τους με σφαιρικό τρόπο (ολιστική προσέγγιση υποστήριξης).

Η ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ:

*ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ

*ΟΜΠΡΕΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΔΕΕΙ:

*ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

*ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Η ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΙ:

*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

 H ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΕ ΛΟΥΤΡΩΝ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ» ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ :

*ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

*ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ν.ΜΑΔΥΤΟΥ

*ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το βασικό σύνθημα αυτής της προσπάθειας είναι….

 «ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΒΟΗΘΗΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ»

Και στα πλαίσια αυτής της πολιτικής «ενημερώνουμε » την κεντρική εξουσία των Αθηνών ότι δεν θα επιτρέψουμε να αυξηθεί η κοινωνική ανισότητα (δείκτης φτώχειας) στις κοινωνικές ευάλωτες ομάδες των δημοτών μας, λόγω μετακύλισης κονδυλίων κοινωνικής πολιτικής  προς την εξυπηρέτηση δομών των μεταναστών-προσφύγων που παράνομα εγκατέστησαν στην επικράτεια του Δ.Βόλβης  με την «ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗ» της σημερινής διοίκησης.

Η χρηματοδότηση των δομών των μεταναστών-προσφύγων αποτελεί και παραμένει οικονομική υποχρέωση και πρόβλημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής & της Ύπατης Αρμοστείας… ΚΑΙ «ΟΧΙ» ΤΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ!!!

Συνδημότη, Συνδημότισα….

Εκμεταλλευτείτε μαζί μας το διάστημα έως τις εκλογές και αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας στα κοινά… διαβάστε τις προτάσεις μας… προτείνετε τις απόψεις σας… και διαδώστε την συλλογική προσπάθεια μας!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

12 + 7 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.