Τεχνικό πρόγραμμα κατασκευαστικής αυτοδυναμίας στον δήμο Βόλβης

Δημοσιεύουμε το τεχνικό πρόγραμμα που περιγράφει την δημιουργία της «ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» η οποία αποτελεί το όχημα της κατασκευαστικής αυτοδυναμίας του Δ.Βόλβης.

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1)ΣΤΟΧΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Η αυτοδύναμη κατασκευή έργων & συντήρηση δημοτικών υποδομών με στόχο  την απεξάρτηση από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΠΜ).

Είναι απαράδεκτο ένας τεράστιος οργανισμός όπως ο Δήμος Βόλβης με έκταση 782 τ.χιλ. να είναι έρμαιο στην κάθε “αιρετή διοίκηση της περιφέρειας” και των όποιων κομματικών αποφάσεων υπηρετεί!!!

Και επειδή τα πάντα είναι θέμα στρατηγικών επιλογών το καλύτερο για την τοπική κοινωνία είναι να κατευθυνθεί  η ροή διαθέσιμων κεφαλαίων του ήδη μειωμένου προϋπολογισμού προς τα έργα που αποτελούν ασπίδα προστασίας του Δ.Βόλβης,  με στόχο την σταθεροποίηση της λειτουργικότητας του!!

2) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2.1.ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: *Επέκταση του τοπικού αγροτικού οδικού δικτύου, επισκευή και αποκατάσταση των οδοστρωμάτων οδών με μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο βαρέων αγροτικών οχημάτων.

Σε μια έκταση (612Km2) δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον αγροτικό τομέα σχεδόν τα «34» από τα «39» χωριά του Δ.Βόλβης!!!

Το αγροτικό οδικό δίκτυο αποτελεί το εργαλείο-κλειδί για την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και λειτουργεί ως κύρια προστιθέμενη αξία στην τοπική αγροτική παραγωγή.

Η υπάρχουσα αγροτική οδοποιία στον Δ.Βόλβης βρίσκεται σε μόνιμη “φθίνουσα” κατάσταση αποσύνθεσης εδώ και δεκαετίας, με τις ζημίες και τις φθορές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα να γίνονται επικίνδυνες παγίδες για τα αγροτικά οχήματα.

Με μοναδικό δημοτικό πρόγραμμα  την εφαρμογή ενός επουλωτικού «Lifting» σε κάποια ορατά  σημεία έως την εξάντληση της διαθέσιμης ετήσιας δαπάνης τα προβλήματα συνεχίζουν να παραμένουν και να οξύνονται.

Συνήθως στον ετήσιο «καλλικρατικό» προυπολογισμό του Δ.Βόλβης από το 2014 έως σήμερα οι ετήσιες δαπάνες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας είναι της τάξεως περίπου 70.000 – 100.000 ευρώ!!!

Όταν όμως μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών με χιλιόμετρα συνδετικών αγροτικών δρόμων, και με τιμές προμήθειας & μεταφοράς  θραυστού υλικού λατομείου 3Α & Ε4 : 9,00 ευρώ/μ³, σκυροδέματος 67-75 ευρώ/ μ³… τότε ξεχνάμε κάθε πρόγραμμα συντήρησης… προσευχόμενοι για καλύτερες μέρες!!!

2.2.ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ:

*Επισκευή και αποκατάσταση των οδοστρωμάτων οδών του εσωτερικού αστικού δικτύου με αποτέλεσμα να έχουμε την ποιοτική αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ροής των οχημάτων και την μείωση των προβλημάτων εντός των τοπικών κοινοτήτων.

2.3.ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ:

*Αποκατάσταση κατασκευαστικών αστοχιών του ορεινού οδικού δικτύου της ΔΕ.Αρέθουσας, συγκεκριμένα Αρέθουσας – Βρασνών & Αρέθουσας – Βαμβακιάς, και των συνδετικών οδών των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής.

*Αποκατάσταση κατασκευαστικών αστοχιών του περιμετρικού παραλίμνιου οδικού δικτύου και των συνδετικών οδών των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής.

2.4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ:
*Σχολικών μονάδων

*Δημοτικών κτιρίων

*Βοηθητικών εγκαταστάσεων

2.5.ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ:

Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις κατευθύνονται στον συνδυασμό αναχωμάτων, μικροφραγμάτων και αντιπλημμυρικών διαχωριστικών στις ζώνες επικινδυνότητος.

Στόχος η λειτουργία τους  να εξομαλύνει  τις πλημμυρικές  αιχμές σε έντονες καταιγίδες που εισέρχονται στο δίκτυο και να αποτρέψει τη μεταφορά φερτών υλικών (λάσπη κλπ).

Τα προτεινόμενα έργα εστιάζονται :

*Έργα σταθεροποίησης του εδάφους (πυθμένα και πρανών)

*Έργα διευθέτησης και καθοδήγησης του κύριου ρεύματος (μέσα σε μια προκαθορισμένη ζώνη).

*Εγκάρσιοι αναβαθμοί και φραγμάτια ανάσχεσης (συγκράτησης) της πλημμύρας.

*Δεξαμενές ή ταμιευτήρες ανάσχεσης πλημμυρών με συνδυασμό εσωτερικών καναλιών, και αποστραγγιστικών αγωγών.

*Ενίσχυση των αποστραγγιστικών αντλιοστασίων.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1)ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Προμήθεια  Χωματουργικών μηχανημάτων ειδικής & γενικής χρήσης (όπως εκσκαφείς, οδοποιίας, φορτηγά, μπετονιέρες κλπ.) τα περισσότερα υπάρχουν στο δυναμικό του δήμου.

Προτείνεται η προμήθεια διαφόρων ειδικών οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής  μίσθωσης (leasing) συνολικού κόστους 200.000 Ευρώ.

2) ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (READY MIX)

Προτείνεται η προμήθεια ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (READY MIX) συνολικού κόστους 250.000 Ευρώ μέσω χρηματοδοτικής  μίσθωσης (leasing), για την υποστήριξη του δημοτικού προγράμματος τεχνικών έργων με εργοταξιακό σκυροδέμα υψηλών απαιτήσεων, με παράλληλη εκμετάλλευση των αδρανών υλικών της ευρύτερης περιοχής.

2.1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ :

α)Βασικές κατηγορίες σκυροδέματος:

C8/10 – C12/15 – C16/20- C20/25 – C25/30 – C30/37- C35/45- C40/50- C45/55- C50/60.

β)Σκυροδέματα Προστιθέμενης Αξίας:

*Ready Mortar (έτοιμο υγρό κονίαμα)

*Screed Mortar (τσιμεντοκονίαμα γεμισμάτων)

*Lightweight (ελαφροσκυρόδεμα)

*Ινοπλισμένο (σκυρόδεμα ενισχυμένο με διάφορους τύπους ινών)

*Fill (σκυροδέματα απλών εφαρμογών)

*Retarded (σκυρόδεμα με καθυστέρηση πήξης)

*Aqua (σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας)

*High Early Strength (σκυρόδεμα υψηλών πρώιμων αντοχών)

*Dry (ύφυγρο σκυρόδεμα ειδικών εφαρμογών)

2.2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

α) ∆υναμικότητα παραγωγής μονάδος:

*120 μ³/ώρα

*900 μ³/ημέρα

*234.000 μ³/ έτος

β)Συνολικός κύκλος εργασιών:

Mε μέσο όρο τιμής πώλησης  67-75 ευρώ/ μ³  ο συνολικός κύκλος εργασιών της μονάδος ανέρχεται από 15.678.000 έως 17.550.000 Ευρώ/ετήσια!!!

3)ΤΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προτείνεται παράλληλα σε εξειδικευμένα έργα, η αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού των επιχειρήσεων χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών.

Στόχος η αγορά & εγκατάσταση (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (READY MIX) συνολικού κόστους  250.000 Ευρώ… η οποία παράγει έτοιμο σκυρόδεμα 234.000 μ³/έτος… αξίας  από 15.678.000 έως 17.550.000 Ευρώ…  συμβάλλοντας στην αποδοτικότερη διαχείριση του ήδη μειωμένου δημοτικού προϋπολογισμού!!!

Η ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (READY MIX)

*ΔΙΝΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

*ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

*ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΤΑ(ΠΔΕ) ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ…

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

*Μελέτη Σκοπιμότητος:

1.Νικόλαος Σάγος –Κανέλης/ Αρχιτέκτων-Μηχανικός
2.Νικόλαος Σαρόπουλος /Αρχιτέκτων-Μηχανικός
3.Παναγιώτης Τζιβελέκης /Πολιτικός Μηχανικός
4.Κωνσταντίνος Στεφάνου- Κυπαρίσσης /Μηχανολόγος Μηχανικός

5.Τολούδης Βασίλειος /Μηχανολόγος Μηχανικός
6.Δημήτριος Σαμαράς /Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

four − 3 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.