Ονόματα όλων των υποψηφίων του συνδυασμού «Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ»

«Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ» με έμβλημα που απεικονίζει κύκλο με τέσσερα ισομερή τμήματα στα οποία εμφανίζονται πάνω αριστερά βουνό, πάνω δεξιά άνθρωπος, κάτω αριστερά κύματα και κάτω δεξιά δέντρο. Ο κύκλος περιβάλλεται από δύο κλαδιά μυρτιάς δεξιά και αριστερά του, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι κοινοτήτων είναι οι παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΛΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(Υποψήφιος Δήμαρχος)

Εκλογική Περιφέρεια Αγίου Γεωργίου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.ΑΓΑΝΙΔΟΥΜΑΡΙΑτουΙΩΑΚΕΙΜ
2.ΒΑΚΙΡΤΖΗΔΑΦΝΗτουΟΜΗΡΟΥ
3.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗτουΠΕΤΡΟΥ
4.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6.ΚΕΛΑΪΔΙΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑτουΜΙΧΑΗΛ
7.ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΣΗΛΙΑΣ (ΤΣΙΜ)τουΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
8.ΤΣΟΝΟΓΛΟΥΣΑΒΒΑΣτουΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Απολλωνίας

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.ΛΟΥΚΟΓΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΙΟΡΔΑΝΗ
2.ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣΜΙΧΑΗΛτουΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
3.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
4.ΠΑΠΟΥΤΣΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΑΣΤΕΡΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Αρέθουσας

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣΣΩΚΡΑΤΗΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
2.ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣΒΛΑΣΙΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣτουΘΕΟΧΑΡΗ
4.ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Εγνατίας

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑτουΑΝΘΙΜΟΥ
2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΜΑΡΙΑτουΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
4.ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΠΑΡΘΕΝΑτουΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Μαδύτου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.ΞΕΝΟΥΛΗΛΟΥΚΙΑτουΘΕΟΔΩΡΟΥ
2.ΠΕΤΡΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΗΛΙΑ
3.ΤΣΑΜΑΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτουΣΤΑΥΡΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Ρεντίνας

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.ΒΟΥΛΓΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑτουΧΡΗΣΤΟΥ
2.ΚΑΜΠΟΥΡΗΔΗΜΗΤΡΑτουΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥΕΛΕΝΗτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
4.ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

5.

ΜΑΔΙΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6.ΠΕΤΡΙΔΗΣΗΛΙΑΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7.ΤΣΑΜΑΡΗΣΣΤΑΥΡΟΣτουΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Κοινότητα Μαυρούδας

Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας

1.ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2.ΚΕΡΑΜΙΔΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
3.ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
5.ΜΠΙΚΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κοινότητα Νέας Απολλωνίας

Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας

1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2.ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣΣΑΒΒΑΣτουΜΙΧΑΗΛ
3.ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑΒΑΣΙΛΙΚΗτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4.ΣΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5.ΧΟΥΒΑΡΔΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗ

Κοινότητα Σκεπαστού

Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας

1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2.ΓΕΩΡΟΓΛΟΥΙΟΡΔΑΝΗΣτουΙΩΑΝΝΗ
3.ΚΑΡΑΓΩΓΟΥΟΛΓΑτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
4.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΜΑΡΙΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
5.ΠΗΛΙΑΝΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κοινότητα Φιλαδελφίου

Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας

1.ΚΟΥΚΟΥΦΩΤΕΙΝΗτουΙΩΑΝΝΗ
2.ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3.ΣΑΡΙΠΑΝΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣτουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
4.ΤΑΜΑΛΑΛΙΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗτουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
5.ΤΟΚΑΤΛΗΜΑΡΙΑτουΘΕΟΧΑΡΗ

Από τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο προκύπτει ότι όλες οι δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, των υποψηφίων συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων του Δήμου Βόλβης, εκτός από τον συνδυασμό υποψήφιων συμβούλων της Κοινότητας Ασπροβάλτας με την ονομασία «Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ», στον οποίο δεν περιέχεται ο ελάχιστος αριθμός υποψήφιων συμβούλων της εν λόγω κοινότητας , καθώς οι υποψήφιοι σύμβουλοι που συμμετέχουν σε αυτόν ανέρχονται στους έξι (6), ενώ ο αριθμός των συμβούλων της εν λόγω Κοινότητας ανέρχεται στους επτά (7), περιέχουν τα στοιχεία που προβλέπονται

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Skip to content