Ονόματα υποψηφίων Ανεξάρτητων Τοπικών Συμβουλίων Βόλβης

volvi press 0 Σχόλια

Συνδυασμοί υποψηφίων Συμβούλων Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 300 μονίμων κατοίκων του Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης:

Κοινότητα Αρέθουσας

Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας

Τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ» χωρίς έμβλημα, του οποίου υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας είναι οι παρακάτω:

1.ΑΜΑΝΕΤΙΔΗΣΑΛΕΞΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2.ΓΚΑΓΚΑΡΗΓΙΑΝΝΟΥΛΑτουΧΡΗΣΤΟΥ
3.ΓΚΑΤΣΙΟΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4.ΓΡΑΒΑΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
5.ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥΕΛΕΝΗτουΣΟΦΟΚΛΗ
6.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥΣΥΜΕΛΑτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
7.ΚΟΚΟΖΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
8.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτουΠΑΥΛΟΥ

Κοινότητα Ασπροβάλτας

Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας

Τον Συνδυασμό «ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΣΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», με έμβλημα που το λογότυπό του ξεκινάει, από αριστερά προς τα δεξιά, και στη μέση του σχεδίου υπάρχουν σχεδιασμένες τρεις (3) ανθρώπινες φιγούρες χρωματισμένες μονόχρωμα με πράσινο, κόκκινο και γαλάζιο χρώμα η κάθε μία αντίστοιχα. Η χρωματισμένη κόκκινη ανθρώπινη φιγούρα βρίσκεται στο κέντρο, ενώ αριστερά της προβάλει η χρωματισμένη πράσινη φιγούρα και στα δεξιά της η χρωματισμένη μπλε ανθρώπινη φιγούρα. Και οι τρεις ανθρώπινες φιγούρες έχουν τα χέρια ανοικτά και ψηλά. Στο κάτω μέρος του λογότυπου είναι γραμμένο σε τρεις σειρές το όνομα του συνδυασμού: «ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ Σ.Ο.Σ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» με μαύρο χρώμα. Ειδικότερα, οι λέξεις ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ Σ.Ο.Σ» είναι γραμμένες με χρώμα έντονο μαύρο και βρίσκονται στην πρώτη σειρά, οι λέξεις «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ» είναι γραμμένες με μαύρο χρώμα και βρίσκονται αμέσως κάτω από τις λέξεις «ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ Σ.Ο.Σ» στη δεύτερη σειρά και τέλος οι λέξεις «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» βρίσκονται κάτω από τις λέξεις «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ» και βρίσκονται στη τρίτη και τελευταία σειρά, του οποίου υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας είναι οι παρακάτω:

1.ΔΡΟΓΟΥΤΗΣΧΑΡΙΛΑΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
2.ΕΓΓΛΕΖΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗτουΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
3.ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΜΑΡΙΑτουΧΡΗΣΤΟΥ
4.ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
5.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτουΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
6.ΜΙΣΟΠΑΠΑΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
7.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΠΑΣΧΑΛΗΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑτουΠΑΝΤΕΛΗ
9.ΠΑΤΡΩΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣτουΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
10.ΣΙΜΙΤΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11.ΤΡΑΚΑΣΟΥΛΤΑΝΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κοινότητα Βρασνών

Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας

Τον Συνδυασμό «ΒΡΑΣΝΑ Πάνω απ΄όλα», με έμβλημα έναν κίτρινο κύκλο και δεξιά του τρία ανθρωπάκια (καλλιτεχνικά σχεδιασμένα), εκ των οποίων το πρώτο είναι χρώματος κόκκινου, το δεύτερο πράσινου και το τρίτο μπλε. Κάτω ακριβώς με κεφαλαία μαύρα γράμματα υπάρχει η λέξη «ΒΡΑΣΝΑ», δίπλα δε σε αυτήν τρεις μπλε οριζόντιες με μία ελαφριά κλίση προς τα κάτω, γραμμές. Τέλος, κάτω από τα ανωτέρω, αναγράφεται με κόκκινα μικρά γράμματα η υπογραμμισμένη φράση «Πάνω απ΄ όλα», του οποίου υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας είναι οι παρακάτω:

1.ΒΑΛΑΒΑΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΦΩΤΙΟΥ
2.ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΜΑΡΙΑτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3.ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4.ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΣΑΡΑΝΤΗ
5.ΚΟΚΟΡΕΝΤΖΑΑΓΓΕΛΑτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
6.ΛΑΖΑΡΟΥΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7.ΛΑΦΑΖΑΝΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
8.ΜΕΓΑΣΠΟΛΥΜΕΝΗΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9.ΠΑΒΤΣΕΚΟΒΑΚΑΤΑΡΙΝΑτουΓΙΑΝ
10.ΠΛΟΥΜΟΥΔΗΣΣΟΦΟΚΛΗΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11.ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣΑΣΤΕΡΙΟΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κοινότητα Μελισσουργού

Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας

Τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Κίνηση Μελισσουργού» χωρίς έμβλημα, του οποίου υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας είναι οι παρακάτω:

1.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
2.ΖΟΥΝΗΚΥΡΙΑΚΗτουΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
3.ΚΑΡΑΒΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΑΝΔΡΕΑ
4.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΣΩΤΗΡΙΟΥ
5.ΚΟΥΤΖΑΜΠΙΟΥΚΘΕΟΦΑΝΗΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6.ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑτουΑΧΙΛΛΕΑ
7.ΤΖΙΤΖΙΡΙΚΑΑΓΓΕΛΙΚΗτουΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Κοινότητα Νικομηδινού

Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας

Τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ» χωρίς έμβλημα, του οποίου υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας είναι οι παρακάτω:

1.ΑΪΒΑΖΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑτουΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2.ΖΑΚΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
4.ΣΙΑΡΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
5.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥΙΩΑΝΝΑτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6.ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥ
7.ΤΡΑΤΣΚΑΣΟΥΛΤΑΝΑτουΑΝΤΩΝΙΟΥ
6.ΧΛΕΠΑΤΑΣΑΓΓΕΛΟΣτουΣΤΕΡΓΙΟΥ

Κοινότητα Νυμφόπετρας

Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας

Τον Συνδυασμό «Ανεξάρτητη Κίνηση Νυμφόπετρας-Βαγιοχωρίου», χωρίς έμβλημα του οποίου υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας είναι οι παρακάτω:

1.ΒαδάσηςΤραϊανός (Ακης)τουΙωάννη
2.ΔαμιανούΓεώργιοςτουΒασιλείου
3.ΚουντουρίδηςΒασίλειοςτουΔημητρίου
4.ΜΗΤΣΟΓΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5.ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ  ΤΑΚΜΑΤΖΙΔΟΥΜΑΡΙΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
6.ΦΡΕΣΚΟΥΑΝΑΤΟΛΗτουΘΕΟΔΩΡΟΥ

Κοινότητα Προφήτου

Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας

Τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗ» χωρίς έμβλημα, του οποίου υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας είναι οι παρακάτω

1.ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗτουΑΝΤΩΝΙΟΥ
2.ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗΣΠΑΣΧΑΛΗΣτουΗΛΙΑ
3.ΔΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4.ΜΠΑΝΤΗΣΠΕΤΡΟΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
5.ΠΙΣΙΟΥΜΑΓΔΑΛΗΝΗτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
6.ΡΕΤΖΕΠΗΣΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7.ΤΣΩΛΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑτουΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
8.ΤΟΛΗΜΑΡΙΑτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κοινότητα Στεφανινών

Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας

Τον συνδυασμό «ΧΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ» χωρίς έμβλημα, του οποίου υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας είναι οι παρακάτω:

1.ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥΜΑΡΙΝΑτουΧΡΗΣΤΟΥ
3.ΛΑΜΠΡΟΥΔΑΦΝΗτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4.ΠΑΛΙΟΥΡΑΚΑΛΛΙΟΠΗτουΖΗΣΗ
5.ΣΑΡΑΒΑΣΛΕΩΝΙΔΑΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σχόλια
Κατατίθεται σε
Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση