Προτασεις

Μια μεγάλη ευκαιρία για τους Επαγγελματίες και τον Δήμο Βόλβης: Πρόσκληση-Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας…